www.bayfen.com

5.Sınıf Wordwall

52-Canlıları Tanıyalım                                52-Canlılar Dünyası D-Y Etkinliği

52-Kelime Tamamlama Etkinliği


51-Kelime Oluşturma                                51-Ayın Hareketleri

51-Günesş-Dünya-Ay Etkinlik                   511-Dünya-Güneş-Ay Etkinliği

511-Ayın Evreleri Etkinliği                         511-Güneş-Ay-Dünya Etkinliği

511-Güneşin Bölümleri Etkinliği                51-D-Y-1-17Soru

511-Güneş D-Y Etkinliği                            511- Güneş-Ay

511-Güneş D-Y Etkinliği


 

53-Kuvvet Konulu D-Y Etkinlik                          53-Kuvvet 

53-Kuvvet Konulu Test Etkinliği (10 Soru)         53-Kuvvet Test Soruları-2 (10 Soru)

53-Sürtünme Kuvveti Olumlu-Olumsuz Yönleri  53-Kuvvet Konulu Etkinlik

53- 6 Soruluk Test                                       53-Sürtünme Artmış-Azalmış Etkinliği

 


 

54-Maddeve Değişim Haller-1                          54.Kavram Eşleştirme

54-Hal Değişimi Etkinliği-2                                54-Erime Kaynama Sıcaklık Etkinliği

54-Fiziksel Haller Kelime Bulma                       54-Maddeve Değişim Haller-1    

54-Sınıf Isı Alış verişi                                        54-Sınıf Ayıtredici Özellikler

54-Sınıf Genleşme-Büzülme                             54-Sınıf Isı Sıcaklık D-Y

 

 


55-D-Y                                                               55-Işık

55-IŞIK-2                                                           55-Işık-3

55-Yansıma Etkinliği                                         55-Yansıma

55-Yansıma-3                              55-Yansıma Konulu Kelime Tamamlama 

                 


56-Cümle Tamamlama

56-Ülkemizde Nesli Tükenmiş Hayvanlar Etkinliği