www.bayfen.com

Nicel Analiz Wordwall

NİCEL ANALİZ WORDWALL


Nicel Analiz Eylül Etkinliği-1

Hatasız bir analiz yapabilmek için her bir adımın sıralaması etkinliği 

Nicel Analiz Hatalar Etkinliği   

Analiz Çeşitleri Etkinliği 

Nicel Analizde Dikkat Edilecek Hususlar Etkinliği 

Sistematik Hata Kaynakları Etkinliği 

Sistematik Hata Kaynakları Açıklama Etkinliği 

Numune ve Türleri Etkinliği 

Katılarda Numune Alma Etkinliği (Nicel Analiz) 

Sıvılarda Numune Alma Etkinliği (Nicel Analiz)

Atıklar Konulu Etkinlik

Atık Yönetimi Hiyerarşisi Etkinliği (Nicel A.)

Atıklardaki Harf Kodları Etkinliği (Nicel)

Atıklar Konulu Etkinlik (Nicel)

Atıklar (Nicel)

Nicel Analiz (Nem-Kül-Elek) Etkinliği