www.bayfen.com

Sınai Kimya Wordwall

SINAİ KİMYA WORDWALL


10-Sınai Kimya-1   

Mol Etkinliği

Nitel Analiz 2.Grup Katyon Etkinliği

Piktogram-1 Etkinliği

Sınai Kimya Kavramlar Etkinliği

Sınai Kimya Kavram Etkinliği-2 

Sınai Kimya Reaktörün Yapısı Etkinliği

Sınai Kimya Pompa Etkinliği 

Sınai Kimya Kompresör Etkinliği  

Sınai Kimya Soğutma Etkinliği 

Organik Kimya (Sınai K.)

Alkan İsimlendirme (Sınai K.)       

Organik Bileşikleri Tanıma