www.bayfen.com

Kimyasal Kinetik

Kimyasal Kinetik

1. ÖĞRENME BİRİMİ: GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ

2. ÖĞRENME BİRİMİ: GAZ YASALARI

3. ÖĞRENME BİRİMİ: TEPKİMELERDE ENTALPİ VE HIZ

4. ÖĞRENME BİRİMİ: KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

5. ÖĞRENME BİRİMİ: ELEKTROKİMYA

Endotermik ve Ekzotermik Reaksiyonlar Videoları

Deney Raporu ve Performans PDF Endo-Ekzo    9-Kimya