www.bayfen.com

Kimya Teknolojileri Wordwall

Nitel Analiz

10-1-Nitel Analiz  

Nitel anali Alev Bölgeleri

10-Nitel Analiz Aralık Etkinliği


Kimyasal Kinetik

Kimyasal Kinetik Gaz Yasaları Etkinliği 


 

Sınai Kimya

10-Sınai Kimya-1   

Mol Etkinliği

Nitel Analiz 2.Grup Katyon Etkinliği

Piktogram-1 Etkinliği

Sınai Kimya Kavramlar Etkinliği

Sınai Kimya Kavram Etkinliği-2 

Sınai Kimya Reaktörün Yapısı Etkinliği

Sınai Kimya Pompa Etkinliği 

Sınai Kimya Kompresör Etkinliği  

Sınai Kimya Soğutma Etkinliği     Organik Kimya (Sınai K.)

Alkan İsimlendirme (Sınai K.)       Organik Bileşikleri Tanıma