www.bayfen.com

PROJE GÖREVLERİ


7 ve 8. Sınıf Yönergeli Proje Görevleri ( Şubat 2016)

2015-2016

5.SINIF 2.DÖNEM PROJE KONULARI

5.SINIF:

1-Güneş sistemi modeli hazırlama.

2-Sürtünme kuvvetinin etkisini gösteren model hazırlama

3-Ay’ın dünya çevresindeki hareketini gösteren model hazırlama.

4-Canlıların sınıflandırılmasını gösteren model hazırlama.


6. SINIF:

1--Bir dinamometre modeli tasarlama.

2-Kan dolaşımının kolay öğrenilmesini sağlayacak bir oyun veya düzenek  tasarlama.

3-Aynalardan yararlanarak enerji tasarrufu sağlayacak bir model tasarlama.

4-Zıt çalışan kasları gösteren bir model tasarlama.

5-Reostalı bir gece lambası tasarlama.

6-Çevrenizde kolesterol hastalığı olan kişileri belirleme ve bu kişilerle beslenme alışkanlıkları üzerine röportaj yaparak bu hastalık ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi açıklama.

7-Hırsız alarmı tasarlama.


7. SINIF:

1- Besin zinciri konusunu anlatan 3 boyutlu maket hazırlama.(En az 5 hayvan olmalı)

2- Gezegenlerin güneş sisteminde, güneşe yakınlıklarına göre doğru sıralanışını gösteren 3 boyutlu bir model hazırlama.

3- İç salgı bezlerimiz ve görevleri hakkında  arkadaşlarımıza konuyu daha zevkli ve merak uyandırıcı biçimde izah etmemizi sağlayan görsel ve işitsel destekli bir ders materyali hazırlama.

4-Kullanılan tarım ilaçlarının bitki,toprak ve ekosistem üzerindeki etkisini gözlemleyebileceğiniz bir deney düzeneği tasarlama ve çözüm yollarını araştırma.

5-Besin piramidini gösteren bir maket tasarlama.

6-Elementler ve kullanım alanlarını anlatan bir yap-boz oyunu tasarlama.

7-En az 3 farklı basit makineden oluşan ve kuvvet kazancı sağlayacağınız bir bileşik makine modeli tasarlama.


8. SINIF:

1-Asit yağmurlarının bitkiler üzerindeki etkisini gösteren deney düzeneği hazırlama ve çözüm yollarını araştırma.

2- Kalıtsal hastalıklarla ilgili bir doktorla röportaj yapma ve bu hastalıkların çözümüyle ilgili en son gelişmeleri araştırma.

3-Mitoz ve mayoz bölünme konusunun kolay öğrenilmesini sağlayacak bir ders materyali hazırlama.

4-Elektrikli araçların gücü ve harcanan enerji ilişkisini araştırıp,1 ay boyunca evinizde kullanılan elektrikli araçları gözlemleyerek fatura tutarını hesaplama.

5- Toplumda kız sayısı erkek sayısına eşit midir?( 20 aile üzerinde araştırılması)Araştırma sonuçlarının tablo oluşturması.

 6-Sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanarak,kütlesi büyük cisimleri az kuvvetle kaldırmayı sağlayan düzenek tasarlama.

7-Ham domatesleri olgun olanlardan ayıklayacak bir makine tasarlama.

      (Proje:10-14 Mayıs.)


PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Suyun canlılar için önemi

2-            Bir gün içinde yediğiniz besin maddelerini kaydetme

3-            Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararlarını ve zararlarını

4-            İnsanların çevreye olan olumsuz etkileri

5-            Bitki yetiştirme

 

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Maddenin ayırt edici özelliği olan kaynama, erime ve donma noktalarını bilmenin günlük hayatımıza getireceği yararlar

2-            Üç boyutlu Dünya Ay ve gezegenlerin modelinin hazırlanması

3-            Güneş ve Ay tutulması modeli

4-            Masa Lambası yapalım

5-            Diş Macunu reklamı hazırlama

6-            Diş maketi yapımı

 

 

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama

2-            Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

3-            Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.

4-            Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.

5-            Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.

6-            Isaac Newtonun hayatını araştırma.

7-            Madde, cisim, katı, sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.

8-            Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.

9-            Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.

10-         Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

11-         Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

12-         Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması

13-         Organik tarımın araştırılması

14-         Madam Cruie, Dalton ve Becquerel’in yaşam öykülerinin araştırılması

15-         Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması

16-         Hemofili hastalığının araştırılması

17-         Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması

18-         İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması

19-         Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması

20-         Periskop’un araştırılması

21-         Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?

22-         Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması

23-         Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması

24-         Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması

25-         Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması

26-         Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması

27-         Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun araştırılması

28-         Yeraltı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması

29-         Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması

 

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama

2-            Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması

3-            Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması

4-            Dinamometre yapımı

5-            Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması

6-            Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı

7-            Basit bir reosta modeli yapımı

8-            Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı

9-            Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı

10-         Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı

11-         Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı

12-         Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi

13-         Fosil yapımı

14-         Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması

15-         Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı

16-         İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma.

17-         3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.

18-         3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.

19-         Elektroskop yapalım.

20-         Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

21-         İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama 

22-         Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

23-         Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

24-         Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

25-         Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

26-         Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster

27-         Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

 

 

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Sindirim sistemi organları ile ilgili poster yapımı

2-            Boşaltım sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemlerini araştırma

3-            İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterimi

4-            Duyu organları ile ilgili poster hazırlama

5-            Bağımlılık yaratan maddeler hakkında bilgi ve resim toplama

6-            İş ile ilgili deney düzeneği hazırlama

7-            Enerji türlerinin araştırılması

8-            Basit makinelerin yaşantımızdaki önemi ile ilgili kompozisyon yazma

9-            Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili pano hazırlama

10-         Elektriklenme çeşitlerini araştırma

11-         Ampermetre, voltmetre ile ilgili bilgi toplama

12-         Basit bir elektrik devresi hazırlama

13-         Periyodik cetveli araştırma

14-         İlk yirmi element ve simgeleri ile ilgili poster hazırlama

15-         Atomun yapısını gösteren basit bir model yapımı

16-         İlk yirmi element atomlarının elektron dağılımını çizme

17-         Element ve bileşikler arasındaki farklar ile ilgili çizelge hazırlama

18-         Kovalent ve iyonik bağlı bileşikler için örnek çizimler yapma

19-         Karışım çeşitlerine örnek numuneler hazırlama

20-         Elektrolitlerle ilgi deney düzeneği yapma

21-         Renklerin oluşumu ve görünmesi ile ilgili araştırma

22-         Işığın yansıması ve kırılması ile ilgili çizimler yapma

23-         Merceklerin kullanım alanları

24-         Tür, habitat, popülasyon, ekosistem hakkında bilgi toplama

25-         Nesli tükenen canlılar ile ilgili araştırma

26-         Kuyruklu yıldızlar

27-         Güneş sistemi ile ilgili araştırma

28-         Teleskoplarla ilgili araştırma

29-         Uzay ile ilgili yayınlanmış posterleri toplama

 

                                7.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan kavram şeması hazırlama

2-            Koyun böbreğinin incelenerek kısımlarının çizilmesi

3-            Görme olayı ile ilgili model yapımı

4-            Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak

5-            Sigarının akciğerimize etkisini gösteren maket yapımı

6-            Element ve bileşiklere model yapma

7-            Limon pili yapımı

8-            Renk çemberi yapımı

9-            Köydeki durgun bir sudaki canlılar ile ilgili gözlem

10-         Güneş sistemi maketi

11-         Tubitak ile ilgili poster hazırlama

 7.SINIF DİĞER PRJE KONULARI

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.

2-            Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.

3-            Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.

4-            Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.

5-            Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.

6-            Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

7-            Asitler, bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

8-            Asitler, bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

9-            İndikatör nedir? Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.

10-         pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

11-         Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

12-          Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.

13-         ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.

14-         Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.

15-         Elektro mıknatıslar nasıl yapılır?

 

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

1-            Yaşantımızdaki enerji dönüşümlerine örnekler.

2-            Kendi ailelerinin fotograflı soy ağacının oluşturulması.

3-            Kanser nedir? Nasıl oluşur? (Kontrolsüz hücre bölünmesi)

4-            Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Bir doktorla röportaj yapma

5-            Elektromıknatıs yapalım.

6-            DNA modeli yapalım.

7-            Modifikasyon, Seleksiyon, Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir film senaryosu oluşturun.

8-            Yer değiştirme tepkimesi deneyi tasarlayın.

9-            Analiz (ayrışma)  tepkimesi deneyi tasarlayın.

10-          Sentez (birleşme) tepkimesi deneyi tasarlayın.

11-          Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj ve poster hazırlama.

12-          Akraba evliliğinin sakıncaları nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.

13-          Çevre etkenlerinin kalıtımdaki rolleri nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.

14-          Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Araştır gazete ve dergilerden haber topla.

15-          Kanser nedir? Çeşitleri nelerdir? Doktorla röportaj yapın.

16-          Sınıftaki tüm öğrencilerin fenotiplerini(kalıtsal) listeleyip analiz edin.

17-          Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.


5.SINIF:

1-Güneş sistemi modeli hazırlama.

2-Sürtünme kuvvetinin etkisini gösteren model hazırlama

3-Ay’ın dünya çevresindeki hareketini gösteren model hazırlama.

4-Canlıların sınıflandırılmasını gösteren model hazırlama.


6. SINIF:

1--Bir dinamometre modeli tasarlama.

2-Kan dolaşımının kolay öğrenilmesini sağlayacak bir oyun veya düzenek  tasarlama.

3-Aynalardan yararlanarak enerji tasarrufu sağlayacak bir model tasarlama.

4-Zıt çalışan kasları gösteren bir model tasarlama.

5-Reostalı bir gece lambası tasarlama.

6-Çevrenizde kolesterol hastalığı olan kişileri belirleme ve bu kişilerle beslenme alışkanlıkları üzerine röportaj yaparak bu hastalık ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi açıklama.

7-Hırsız alarmı tasarlama.


7. SINIF:

1- Besin zinciri konusunu anlatan 3 boyutlu maket hazırlama.(En az 5 hayvan olmalı)

2- Gezegenlerin güneş sisteminde, güneşe yakınlıklarına göre doğru sıralanışını gösteren 3 boyutlu bir model hazırlama.

3- İç salgı bezlerimiz ve görevleri hakkında  arkadaşlarımıza konuyu daha zevkli ve merak uyandırıcı biçimde izah etmemizi sağlayan görsel ve işitsel destekli bir ders materyali hazırlama.

4-Kullanılan tarım ilaçlarının bitki,toprak ve ekosistem üzerindeki etkisini gözlemleyebileceğiniz bir deney düzeneği tasarlama ve çözüm yollarını araştırma.

5-Besin piramidini gösteren bir maket tasarlama.

6-Elementler ve kullanım alanlarını anlatan bir yap-boz oyunu tasarlama.

7-En az 3 farklı basit makineden oluşan ve kuvvet kazancı sağlayacağınız bir bileşik makine modeli tasarlama.


8. SINIF:

1-Asit yağmurlarının bitkiler üzerindeki etkisini gösteren deney düzeneği hazırlama ve çözüm yollarını araştırma.

2- Kalıtsal hastalıklarla ilgili bir doktorla röportaj yapma ve bu hastalıkların çözümüyle ilgili en son gelişmeleri araştırma.

3-Mitoz ve mayoz bölünme konusunun kolay öğrenilmesini sağlayacak bir ders materyali hazırlama.

4-Elektrikli araçların gücü ve harcanan enerji ilişkisini araştırıp,1 ay boyunca evinizde kullanılan elektrikli araçları gözlemleyerek fatura tutarını hesaplama.

5- Toplumda kız sayısı erkek sayısına eşit midir?( 20 aile üzerinde araştırılması)Araştırma sonuçlarının tablo oluşturması.

 6-Sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanarak,kütlesi büyük cisimleri az kuvvetle kaldırmayı sağlayan düzenek tasarlama.

7-Ham domatesleri olgun olanlardan ayıklayacak bir makine tasarlama.

      (Proje:10-14 Mayıs.)


5.SINIF

ÇİÇEK - GÖLGE BOYU - GÜNEŞ OCAĞI
GÜNEŞ - SAĞLIK - SU DÖNGÜSÜ
TUTULMALAR5,6,7,8.SINIFLAR PROJE ÖDEVİ KONULARI

1.DÖNEM PERFORMANS GÖREVLERİ


5.SINIFLAR
6.SINIFLAR
7.SINIFLAR
8.SINIFLAR

7.SINIFLAR PROJE KONULARI

8.SINIF PROJE KONULARI