www.bayfen.com

7.Sınıf 2.Ünite Klasik Sorular

KLASİK SORULAR

YAYLARI TANIYALIM

Cisimlerin kendilerine uygulanan kuvvetten sonra boyut değiştirmeleri ve kuvvetin etkisinden çıktıktan sonra tekrar eski haline dönemleri olayına ne ad verilir?

Esneklik

Esneklik özelliği gösterebilen maddelerden biri…

Yay, lastik,

Bir yaya kuvvet uygulanıp uzunluğunun azalmasına ne ad verilir?

Sıkışma

 

Bir yaya kuvvet uygulanıp uzunluğunun artmasına ne ad verilir?

Uzama

 

Bir yay kendisini sıkıştıran kuvvete karşı hangi yönde kuvvet uygular?

Zıt yönde

 

Bir yay kendisini geren kuvvete karşı hangi yönde kuvvet uygular?

Zıt yönde

 

Bir yayı geren kuvvetin artması durumunda yayın uzunluğu nasıl değişir?

Artar

 

Bir yayı sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uzunluğu nasıl değişir?

Azalır

 

Bir yay esneklik özelliğini kaybedebilir mi?

Kuvvet tarafından gerilmeye devam eden yay bir süre sonra esneklik özeliğini kaybeder.

 

Büyük ağırlıkları ölçmek için yapılan dinamometrede ince tel mi kalın tel mi kullanılmalıdır?

Kalın tel

 

Küçük ağırlıkları ölçmek için yapılan dinamometrede ince tel mi kalın tel mi kullanılmalıdır?

İnce tel

 

Aynı boyda farklı cinsteki yaylara asılan eşit ağırlıklar yayların boylarının uzaması arasında nasıl bir değişiklik oluşturur?

Aynı boyda uzayamaz

 

Kendisini tramboline serbest bırakan Ayşe mi, yoksa yukarı zıplayarak trambolinde oynayan Fatma mı daha çok yükselir?

Fatma

 

Tramboline ağırlığı farklı olan bir kişi atladığı zaman trambolinin esnekliği değişir mi?

Hayır, değişmez

 

Oyun hamuru esnek bir madde midir? Neden?

Değildir, Çünkü….

 

Esneklik özelliği farklı bir yay yapmak istersek neler yapabiliriz?

Yayın sarım sayısını, cinsini ve yapıldığı maddenin cinsini değiştirebiliriz.

 

Se4rbest halde iken uzunluğu 12 cm olan yaya asılan 1 kg lık cisim yayı 1 cm uzattığına göre 3kg lık cismin asılması durumunda yayın boyu kç cm olur?

15 cm olur.

 

Bir lastiğe bir kuvvet uygulandığında lastiğin kopmasının sebebi nedir?

Lastiğin esnekliğini kaybetmesi

 

Dinamometreler yayların hangi özelliğinden faydalanılarak yapılmıştır?

Esneklik

 

Bir yaya 100 g’lık bir cisim asıldığında yay 10 cm uzamaktadır. Yaya 100 g’lık bir cisim daha asılırsa yay kaç cm uzar?

20 cm

 

20 cm uzunluğundaki bir dinamometreye 5 N’luk cisimle 22 santim oluyorsa, 10 N’luk kuvvetle 44 cm olur? Doğru mu, yanlış mı?

Yanlış, 24cm olur.

 

12 cm uzunluğundaki dinamometreye 2 N’luk yük asıldığında dinamometrenin boyu 14 cm oluyorsa, 4 N’luk kuvvet asıldığında kaç cm olur?

16 cm

 

20 cm uzunluğundaki dinamometreye 2 N’luk yük asıldığında dinamometrenin boyu 24 cm oluyorsa, 4 N’luk kuvvet daha asıldığında kaç cm olur?

32 cm

 

Dinamometrenin daha iyi ölçüm yapabilmesi için yayın kalınlığı ve esnekliği nasıl olmalıdır?

İnce ve esnek olmalı

 

Cisimlere uygulanan kuvvet ortadan kalktığında cisim tekrar eski büyüklüğüne dönmesine ne ad verilir?

Esneklik

 

Esnek olmayan cisimlere bir örnek…

Hamur, cam macunu, …

 

Aynı maddeden yapılmış uzunlukları aynı, kalınlıkları farklı olan yaylardan hangisi daha büyük kuvvetleri ölçebilir?

Kalın olan…

 

 

Aynı maddeden yapılmış uzunlukları aynı, kalınlıkları farklı olan yaylardan hangisi daha hasas ölçüm yapabilir?

İnce olan…

 

Yaylar cisimlere hangi yönde kuvvet uygular?

Kendilerine uygulanan kuvvetin tersi yönde

 

Bir yayın 1kg cisim asılmasıyla 4 cm, 2kg cisim asılmasıyla 9 cm uzaması yayın hangi özellini kaybetmesinden kaynaklanır?

Esneklik

 

 

Aynı uzunluktaki yaylardan hangisi daha kolay uzar? İnce olan mı, kalın olan mı?

İnce olan

 

Aynı cins tellerden yapılan yaylardan sarım sayısı az olan mı, fazla olan mı aynı kuvvet karşısında daha kısa mesafe sıkışır?

Sarım sayısı az olan

 

 

İŞ VE ENERJİ

 

 

Kırmızı ışıkta durmakta olan bir araba fiziksel anlamda iş yapar mı?

Yapmaz

 

Çekim potansiyel enerjisi neler bağlıdır?

Cismin ağırlığına ve yüksekline

 

Kitap okuyan bir öğrenci fiziksel anlamda iş yapmış olur mu?

Hayır olmaz.

 

Yerden hızlanarak yükselen bir balonun kinetik ve çekim potansiyel enerjilerindeki değişim nasıl olur?

Kinetik enerjisi azalır, çekim potansiyeli azalır

 

Oyun oynamak, spor yapmak iş midir?

Evet

 

Bir cismi 1 N’luk kuvvetle 1 m sürüklediğimizde ne kadardık iş yapmış oluruz?

1 joule

 

Bir cismi 2 N’luk kuvvetle 3 m sürüklediğimizde ne kadardık iş yapmış oluruz?

6 joule

 

2 tuğlayı 3. kata çıkardığımızda mı, 3 tuğlayı 2. kata çıkardığımızda mı daha çok iş yaparız?

Eşit iş yapmış oluruz.

 

İş birimi nedir?

Joule

 

Cisme kuvvet uygulayarak hareket doğrultursunda yol aldırma olarak tanımlanan terim nedir?

İş

 

Her yorulan kişi iş yapmış mıdır?

Hayır

 

Bir cismin yeri-konumu değişiyorsa mutlaka iş yapılmıştır diyebilir miyiz?

Hayır… Kuvvet-yol doğrultusu paralel olmalı, dik olmamalı

 

İş yapabilme yeteneğine ne ad verilir?

Enerji

 

Herhangi bir işi yapabilmek için neye ihtiyaç vardır?

Enerjiye

 

Enerji bir madde midir?

Hayır

 

Enerji türlerinden 2 tanesini söyleyiniz?

Potansiyel, kinetik, elektrik, rüzgâr, kimyasal, vb.

 

Etrafımızda gördüğümüz cisimler kinetik enerjiye sahip olanlardan bir örnek veriniz.

Arabalar, uçan toz parçaları, vb.

 

Bir cismin kinetik enerjisi nelere bağlıdır?

Kütle, sürat

 

Sürat ile kinetik enerji arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sürat artarsa kinetik enerji artar

 

Kütle ile kinetik enerji arasında nasıl bir ilişki vardır?

Kütle artarsa kinetik enerji artar

 

Aynı süratle giden otomobilin mi, kamyonun mu kinetik enerjisi fazladır?

Kamyonun

 

Sadece hareketli cisimlerin mi enerjisi vardır? Değilse bir örnek veriniz

Hayır

 

Enerji ne zaman yok olur?

Yok olmaz

 

Silgiye bağladığımız bir iple oluşturduğumuz sarkaçta hangi enerjiler arasında dönüşümler olur?

Kinetik enerji-çekim potansiyel enerjisi-sürtünmeden dolayı

 

Esnek cisimlerin sıkışması veya gerilmesi sonucunda sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

Esneklik potansiyel enerjisi

 

Esneklik potansiyel enerjisi nelere bağlıdır?

Gerilme-sıkışma miktarına ve yayın cinsine

 

Hareketli cisimler hangi enerjiye sahiptir?

Kinetik enerji

 

Gökyüzündeki bir uçak hangi enerjiye sahiptir?

Kinetik enerji ve çekim potansiyel enerjisi

 

Çekim potansiyel enerjisi neler bağlıdır?

Ağırlık ve yüksekliğe

 

Yay hangi durumda esneklik potansiyel enerjisine sahip olur?

Gerildiğinde veya sıkıştığında

 

Potansiyel enerji –kinetik enerji dönüşümünün olduğu bir örnek veriniz?

Sarkaç örneği vb

 

Enerji dönüşümü sırasında toplam enerji artar mı azalır mı?

Değişmez, korunur

 

İş ve enerji arasında nasıl bir ilişki vardır?

İş yapabilmek işin enerji şarttır.

 

Çevremizde bulunan esneklik potansiyel enerjisine sahip cisimlere bir örnek veriniz.

Kurmalı oyuncaklar..vs

 

Esneklik potansiyel enerjisinin kullanıldığı bir spor dalı söyleyiniz.

 

Basit sarkaç 1 numaralı pozisyonda hangi enerjileri sahiptir?

Potansiyel enerji

 

Basit sarkaç 2 numaralı pozisyonda hangi enerjileri sahiptir?

Potansiyel enerji

 

Basit sarkaç 3 numaralı pozisyonda hangi enerjileri sahiptir?

Potansiyel enerji

 

Sarkacın bulunduğu ortamda sürtünme yoksa sarkaç ne zaman durur?

Durmaz…

 

Kurmalı oyuncaklarda hangi enerji türü birikir?

Esneklik potansiyel enerjisi

 

Dalında asılı duran elmanın hangi enerjisi vardır?

Çekim potansiyel enerjisi

 

Robin Hoot deyince aklınıza hangi enerji türü geliyor?

Esneklik potansiyel enerjisi

 

Bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?

Potansiyel enerji

 

Halterini havada bekleten halterci iş yapar mı? Neden?

Hayır, çünkü uyguladığı kuvvet yol aldırmıyor…

 

Duvar itekleyen ama duvarı hareket ettirmeyi başaramayan adam iş yapmış mıdır? Neden?

Hayır, çünkü uyguladığı kuvvet yol aldırmıyor…

 

Balkonda düşüp yere çakılan saksının hangi enerjisi azalmıştır? Neden?

Esneklik potansiyel enerjisi

 

Aynı miktar gerilmiş haldeki ince paket lastiği mi kalın paket lastiği mi kâğıt parçalarını daha öteye fırlatır?

Kalın paket lastiği

 

Hidroelektrik santrallerinden elde edilip evimize ulaşan ve odamızı aydınlatan lambada hangi enerji dönüşümleri gerçekleşmiştir?

Potansiyel enerji-kinetik enerji-elektrik enerjisi-ışık-ısı

 

Eşit kütleli cisimler ince ve kalın yayın üzerine bırakılıyor. Hangi yay daha çok sıkışır?

İnce yay

 

 

 

 

HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN MAKİNELER

 

“Bana bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım” diyen bilim adamı kimdir?

Arşimet

 

Rampa hangi basit makineye örnek olarak verilebilir?

Eğik düzlem

 

Vida hangi basit makineye örnek olarak verilebilir?

Eğik düzlem

 

Merdiven hangi basit makineye örnek olarak verilebilir?

Eğik düzlem

 

Büyüklükleri birbirinden farklı olan birbirine bağlı çarklardan hangisi daha çok tur atar?

Küçük çark

 

Büyüklükleri birbirinden farklı olan birbirine bağlı çarklarda hangisinin diş sayısı fazladır?

Büyük olanın

 

Bisikleti meydana getiren basit makinelerden bir tanesini söyleyiniz.

Tekerlek-çarklar-kaldıraçlar

 

El mikseri, makas, kaldıraç basit makinelerinden hangisi kuvvetin yönünü değiştirebilir?

Hepsi

 

Sabit makaralarda giriş kuvveti çıkış kuvveti arasında nasıl bir ilişki vardır?

Eşittir

 

Kaldıraçlarda çıkış kuvvetini arttırmak için destek noktası nereye yerleştirilmelidir?

Desteğe yakın

 

Hangi basit makine işten daha fazla kazanç sağlar?

Hiçbiri

 

Giriş kuvveti çıkış kuvvetinden fazla ise kuvvetten kazanç var mıdır?

Yoktur

 

İstanbul’un fethinde basit makineleri kullanarak gemileri Haliç’e kim indirmiştir?

Fatih Sultan Mehmet

 

Kaldıraçlarda destek ile yük arasındaki uzaklığa ne ad verilir?

Destek kolu

 

Kaldıraçlarda destek ile kuvvet arasındaki uzaklığa ne ad verilir?

Kuvvet kolu

 

Kaldıraçlarda kuvvetten kazanç sağlamak için kuvvet kolu mu, yük kolu mu uzun olmalıdır?

Kuvvet kolu

 

El arabası hangi kaldıraç türüne örnektir?

2

 

Ceviz kıracağı hangi kaldıraç türüne örnektir?

2

 

Pense hangi kaldıraç türüne örnektir?

1

 

Raket hangi kaldıraç türüne örnektir?

3

 

Hangi makaralarda kuvvetten kazanç sağlanır?

Hareketli makaralarda

 

Hangi makaralarda kuvvetin yönü ile yükün yönü aynıdır?

Hareketli makaralarda

 

Hangi makaralarda kuvvetin yönü ile yükün yönü farklıdır?

Sabit makaralarda

 

Sabit makaraların kullanım amacı nedir?

Kuvvetin yönünü değiştirmek

 

Hareketli makaralarda yükü 2m kaldırmak için ip kaç m çekilmelidir?

4 metre

 

Uzun bir tahtanın şekli değiştirilmeden hangi basit makineler yapılabilir?

Kaldıraç, eğik düzlem

 

Hangi basit makinede yoldan kayıp mutlaka vardır?

Hareketli makara-eğik düzlem,

 

Yangın merdiveni hangi basit makineye benzer?

Eğik düzlem

 

El matkabında hangi basit makineler vardır?

Kaldıraç-dişliler

 

Uyguladığı kuvvetin yönünü değiştiren basit makineler bir örnek veriniz.

Makas, sabit makara

 

Bisikletle yokuş yukarı çıkarken zincir, pedala bağlı olan çalkardan hangisine dolanmalıdır?

Küçük çarka

 

Bisikletle yokuş yukarı çıkarken zincir arka tekerlekteki çalkardan hangisine dolanmalıdır?

Büyük çarka

 

Basit bir makine yardımıyla neleri değiştirebiliriz?

Kuvvetin yönünü, kuvvetin büyüklüğünü, işin yapılma hızını, enerjinin başka bir enerjiye çevrilmesini

 

Tahterevalli hangi basit makine türüne örnek verilebilir?

Kaldıraç

 

 

 

ENERJİ VE SÜRTÜNME KUVVETİ

 

Hızlanan araç için sürtünme kuvveti mi, motor kuvveti mi daha büyüktür?

Motor kuvveti

 

Yavaşlayan araç için sürtünme kuvveti mi, motor kuvveti mi daha büyüktür?

Sürtünme kuvveti

 

Yavaşlayan araç için sürtünme kuvveti mi, motor kuvveti mi daha büyüktür?

Sürtünme kuvveti

 

Sürtünme kuvveti cicimleri hareket ettirebilir mi ? Neden? Kısaca açıklayınız.

Hareket etttrimez… Sadece harekete engel olabilir…

 

Havası boşaltılmış bir ortamda belli bir yükseklikten serbest bırakılan sarkaç neden durmaz?

Durduracak sürtünme kuvveti olmadığı için

 

Sürtünme kuvvetini azaltmak için neler yapılabilir? Bir örnek veriniz.

Sıvılardan yararlanılabilir, cisimlerin şekli değiştirilebilir, …

 

Sürtünme kuvvetini azaltmak için gemilerde nasıl bir yöntem kullanılır.

Şekli suyu yaracak şekilde tasarlanır.

 

Sürtünme kuvvetini azaltmak için otomobillerde nasıl bir yöntem kullanılır.

Tekerlekler ve şekil değişikliği

 

Sürtünme kuvveti hangi yöne doğrudur?

Her zaman harekete ters yönde

 

Herhangi bir kuvvet uygulanmayan hareketsiz cisimlerde sürtünme kuvveti hangi yöne doğrudur?

Sürtünme kuvveti ve dolayısıyla hareket yönü yoktur?

 

Uçan uçağa sürtünme kuvveti etki eder mi? Neden?

Evet, çünkü hava moleküleri de engelleyici kuvvet uygular.

 

Hareketli olan cisme etki eden sürtünme kuvveti artarsa cismin hızı nasıl değişir?

Azalır.

 

Sürtünme kuvveti cisimlere her zaman etki eder mi? Kısaca açıklayınız.

Hayır, hareketli oldukları zaman

 

Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde hangi enerji dönüşümleri meydana gelir.

Hareket enerjisi-ısı enerjisine

 

Yerde yuvarlanan bir top neden bir süre sonra durur?

Sürtünme kuvvetinin sahip olduğu enerjisini bitirdiği için

 

Sürtünme sonucunda cismin sahip olduğu enerji azalır. Bu enerji hangi enerji türüne dönüşür?

Isı enerjisine

 

Yerçekimi kuvveti olmasa idi sürtünme kuvveti olur muydu?

Evet… Hava sürtünmesi gibi

 

Hızlanan araç için motor kuvveti mi sürtünme kuvveti mi daha büyüktür?

Motor kuvveti

 

Cisimlerin hızı artarsa kinetik enerjisi nasıl değişir?

Artar

 

Otoyolda ilerleyen kamyonun üzerindeki yükler düşüyor. Hızını değiştirmeyen kamyonun kinetik enerjisi nasıl değişir?

Artar

 

Bir cisme 2 N’luk sürtünme kuvveti 5m boyunca etki ediyor. Cismin sahip olduğu enerjinin ne kadar azalmasına neden olur?

10 joule

 

Düz bir zeminde 30 j enerjiye sahip cisim bir süre sonra kendiliğinden duruyor? Cisme etki eden sürtünme kuvveti ne kadar enerji kaybına neden olmuştur?

30 jule

 

Aynı hızlarla harekete başlayan cisimlerden biri cam diğeri halı üzerinde hareket ediyor. Hangisi daha önce durur?

Halı üzerinde hareket eden…

 

Aynı eğimdeki ve uzunluktaki tahta ve camdan yapılan düzlemlerin üst ucundan serbest bırakılan cisimlerden hangisi önce aşağı inmiş olur?

Cam üzerinde hareket eden…