www.bayfen.com

6.Sınıf Klasik Soru ve Cevapları

6. SINIF TÜM KONULAR KLASİK SORU VE CEVAPLARI 

1.Hücre nedir?

Canlının canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

2.Hücre kaç ana bölümden oluşur?

Hücre;  hücre zarı,sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç bölümden oluşur.

3.Hücre zarının görevleri nelerdir?

Hücreye şekil verir,maddeleri seçip içeri alır yani seçici geçirgendir,hücreyi dağılmaktan kurtarıp onu dış etkilere karşı korur,üzerinde maddelerin girip çıkmasını sağlayan küçük delikler(porlar) bulunur.

4.Hücre çekirdeğinin görevleri nelerdir?

Hücreyi yönetir. Hücrenin beynidir. İçinde canlıların göz rengi,boy uzunluğu,yaprak genişliği,tüy rengi gibi kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar bulunur.

5.Sitoplazmanın yapısı hakkında bilgi verin.

Saydam ve akıcıdır. Sitoplazmanın büyük bir kısmı sudur. Hücre zarıyla çekirdek arasını doldurur.  İçinde beslenme,solunum,boşaltım gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılar(organeller) bulunur.

6.Organel  nedir?

Hücrenin sitoplamasında yaşamsal olayları gerçekleştiren yapılara organel denir. Organeller çok küçüktür.

7.Organellerin adlarını sıralayın.

Kloroplast,koful,endoplazmik retikulum,mitokondri,lizozom,golgi cisimciği,sentriyoller,ribozom dur.

8.Hücreler genel olarak kaça ayrılır?

İkiye ayrılır. Bitki ve hayvan hücresi olmak üzere.

9.Tüm organeller hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur mu?

Hayır. Bazıları sadece hayvan hücresinde bazılarıda sadece bitki hücrelerinde bulunur.

10.Organellerden hangisi sadece bitki hücrelerinde bulunur?

Kloroplast

11.Organellerden hangisi sadece hayvan hücrelerinde bulunur?

Sentriyoller. Diğer organeller hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur.

12.Hücre duvarının görevleri nelerdir?

Sadece bitki hücrelerinde bulunan bir yapıdır. Bitkide bulunan hücre zarının çevresini sarar. Bitkiye dayanıklılık sağlar. Btkiyi dış etkilere karşı korur.

13.Kloroplast organeli hakkında bilgi verin.

Sadece bitki hücresinde bulunur. Fotosentez yapar. Fotosentezle besin ve oksijen üretir.

14.Koful organeli hakkında bilgi verin.

Bitki hücresinde büyük hayvan hücresinde küçüktür. Hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo eder.  Hayvan hücresinde çok sayıda bitki hücresinde ise az sayıda bulunur.

15.Endoplazmik retikulum organeli hakkında bilgi verin.

Hücrenin içini ağ gibi saran yollardır. Maddelerin taşınmasını sağlar.

16.Mitokondri organeli hakkında bilgi verin.

Hücrede enerji üretmekle görevlidir. Hücrenin enerji santralleridir.

17.Lizozom organeli hakkında bilgi verin.

Hücreninin sindirim sistemidir. Hücre içindeki maddelerin sindirilmesini sağlar.

18.Golgi cisimciği organeli hakkında bilgi verin.

Salgı maddelerinin oluşturulmasını sağlar. Salgıları kesecikler halinde pakaetler.

19.Sentriyoller hakkında bilgi verin.

Sadece hayvan hücrelerinde çiftler halinde bulunur. Hücre bölünmesinde görevlidir.

20.Ribozom organeli hakkında bilgi verin.

Protein sentezlemekle görevlidir. Çok küçük bir organeldir.

21.Hücre sözcüğünü ilk kez kullanan bilim insanı kimdir?

İngiliz bilim insanı Robert Hooke (rabırt huk).

22.Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

Üreme,büyüme,beslenme,sindirim,solunum,boşaltım

23.Hücre canlı mıdır?

Evet hücre canlıdır.Hücreler canlıların sahip olduğu özelliklere sahiptir.

24.Bitki ve hayvan hücrelerinin kalıtsal özelliklerini taşıyan yapılar nerde bulunur?

Hücrenin çekirdeğinde.

25.Çekirdeği olmayan canlılar da var mıdır?

Evet vardır.Bazı mikroskobik canlıların çekirdekleri olmadığı için kalıtsal özelliklerini taşıyan yapılar sitoplazmada dağınık halde bulunur.

26.Bir canlının tüm hücreleri birbirinin aynı mıdır?

Hayır. Örneğin insanın beyin hücreleriyle sinir hücreleri birbirinde farklıdır.

27.Doku nedir?

Benzer hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur.

28.Organ nedir?

Birlikte çalışan dokular organları oluşturur.

29.Sistem nedir?

Birlikte çalışan organlar sistemleri oluşturur.

30.Organizma nedir?

Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.

31.Hücre-doku-organ-sistem ve organizma ilişkisine bir örnek verin.

Kemik hücreleri bir araya gelerek kemik dokusunu,birlikte çalışan dokular kemiği,kemikler de destek sistemini oluşturur. Destek sistemiyle birlikte,solunum,boşaltım,sindirim,dolaşım ve üreme gibi sistemler bir araya gelerek bir organizma olan köpeği oluşturur.

 

1.Üreme canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli midir?

Hayır. Üreme yalnızca canlıların nesillerini devam ettirmelerini sağlar.

2.Üreme nedir?

Canlıların kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmelerine üreme  denir.

3.Dişi üreme hücresine ne ad verilir?

Yumurta denir.

4.Erkek üreme hücresine ne ad verilir?

Sperm denir.

5.Dişi üreme hücresi olan yumurtanın özellikleri nelerdir?

Büyük ve hareketsizdir. Hücre zarı sitoplazma ve çekirdekten oluşur. Bol sitoplazmalıdır.

6.Erkek üreme hücresi olan spermin özellikleri nelerdir?

Küçük ve hareketlidir. Baş,orta kısım ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşur. Baş kısmı hücre zarı,sitoplazma ve çekirdekten oluşur. Az sitoplazmalıdır.             

7.Döllenme nedir?

Üremenin gerçekleşmesi için yumurtanın çekirdeği ile spermin çekirdeğinin birleşmesi gerekir. Bu olaya döllenme denir. Döllenmiş yumurtaya zigot denir.

8.Dişi üreme yapı ve organları nelerdir?

Dişi üreme organları vücudun içindedir. Yumurtalık,yumurta kanalı,döl yatağı ve vajina dır.

9.Yumurtalığın özellikleri nelerdir?

Dişi bireyde iki yumurtalık vardır. yumurtalıklarda yumurtalar üretilir.

10.Yumurta kanalını açıklayın.

Yumurtalıklarda üretilen yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlayan yapıdır. Döllenme olayı burada gerçekleşir.

11.Zigotun yerleştiği ve geliştiği yer neresidir?

Döl yatağıdır.

12.Döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan yapı nedir?

Vajinadır.

13.Erkek üreme yapı ve organları nelerdir?

Erkek üreme organlarının bir bölümü vücut dışında,bir bölümü vücut içindedir. Bunlar,testis,salgı bezleri,sperm kanalı ve penistir.

14.Testislerin özellikleri nelerdir?

Erkek bireyde iki testis bulunur. Testislerde spermler üretilir.

15.Salgı bezlerinin görevi nedir?

Spermlere kaygan bir ortam oluşturarak hareketlerini kolaylaştırır.

16.Spermleri testisten penise taşımakla görevli yapı nedir?   Sperm kanalı.

17.Spermlerin ve idrarın erkek vücudundan dışarı atılmasını sağlayan yapıya ne denir?      Penis.

18.Sperm ve yumurtadan bebeğin oluşumunu açıklayın.

Birçok sperm yumurtanın etrafını sarar. Yumurta ve spermin çekirdekleri birleşir. Bu olaya döllenme denir. Döllenme sonucu zigot oluşur. Zigotun gelişmesi sonucu embriyo oluşur. Embriyo iki aydan sonra fetüs adını alır. 40 hafta sonra bebek dünyaya gelir.

19.Embriyonun en hızlı geliştiği dönem nedir?

Embriyonun çok hızlı bir şekilde geliştiği dönem hamileliğin ilk üç ayıdır. Özellikle bu dönemde radyasyonun yoğun olduğu yerlerde bulunmak,sigara,alkol gibi zararlı alışkanlıklar,doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar hem anne adayının hem de embriyonun sağlığını olumsuz yönde etkiler.

20.İnsanın gelişim dönemleri nelerdir?

İnsan yaşamı boyunca belirli gelişim dönemlerinden geçer. Bu dönemler,bebeklik,çocukluk,ergenlik,yetişkinlik ve yaşlılık olarak adlandırılır.

21.Büyüme nedir?

Anne karnından başlayıp ergenliğe kadar insanlarda görülen boy ve kütle artışı büyüme olarak tanımlanır.

22.Olgunlaşma nedir?

Vücudumuzdaki yapı ve organların belirli işlevleri yapabilecek duruma gelmesine olgunlaşma denir.

23.Gelişme nedir?

Bir davranışın yapılabilmesi için büyüme olgunlaşma yanında o davranışın öğrenilmesi de gerekir. Büyüme, olgunlaşma ve öğrenme insanların gelişmesini sağlar.

24.Ergenlik dönemi nedir?

Ergenlik dönemi insan yaşamının doğal bir dönemidir. Bu dönem insanlarda yaklaşık olarak 12-21 yaşları arasıdır. Her bireyin ergenliğe giriş zamanı ve yaşadığı değişimler aynı olmayabilir.

25.Ergenlik döneminde kızlarda görülen bedensel değişimler nelerdir?

Dişi üreme organlarının olgunlaşması,yumurta oluşması,adet görme ve göğüslerin belirginleşmesi

26.Ergenlik döneminde erkeklerde görülen bedensel değişimler nelerdir?

Erkek üreme organlarının olgunlaşması,sperm oluşması,ses kalınlaşması,sakal ve bıyık çıkması

27.Ergenlik döneminde hem kız hem de erkeklerde ortak olan değişiklikler nelerdir?Boy uzaması,kilo artışı,koltuk altı ve cinsel bölgede kıllanma,deride yağlanma,sivilce çıkması,ter salgısının artması ve kasların gelişimi.

28.Ergenlik döneminde görülen ruhsal değişiklikler nelerdir?

Kimlik arayışı,bağımsızlık arayışı,duygusal dalgalanma,iletişimde güçlük çekme ve zihinsel değişim.

29.Kuşlar neden kuluçkaya yatar?

Kuşlar kuluçkaya yatarak yumurtasındaki embriyonun(canlı taslağı)  gelişmesi için uygun sıcaklığı sağlar.

30.Suda yaşayan canlılar nasıl çoğalır?

Suda yaşayan hayvanların çoğu,sperm ve yumurtalarını su içerisinde bir yere bırakır. Yumurta ve spermlerin birleşmesi,bu canlının vücudu dışında gerçekleşir. Sudaki canlılar çok fazla yumurta ve sperm üretir. Üreme şansını artırmak için.

31.Kuşlarda çoğalma nasıldır?

Kuşlarda yumurta ve spermin birleşerek döllenmiş yumurtayı oluşturması,ana canlının vücudu içinde olmaktadır. Kuşlarda yumurtlayarak çoğalır. Fakat kuşlar balıklardan farklı olarak yavruları büyüyüp olgunlaşıncaya kadar onlara bakarlar.

32.Başkalaşım nedir?

Kelebek kurbağa gibi bazı canlıların yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliklere uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım denir.

33.Bir kurbağanın hayat döngüsü hakkında bilgi verin.

Döllenmiş yumurtanın gelişmesi sonucu larvalar oluşur. Başlangıçta balığa benzeyen larvalar gelişerek iribaş olur. Zamanla iribaşın ön ve arka üyeleri gelişir,kuyruğu yok olur. Böylece genç yavru kurbağa oluşur. Bu da gelişerek ergin kurbağa haline gelir.

34.Çiçeğin kısımları nelerdir?

Çanak yaprak,taç yaprak,çiçek tablası,çiçek sapı,erkek organ ve dişi organdır.

35.Çanak yaprak nedir?

Çiçek tomurcuk halindeyken tomurcuğu dış etkilerden korur. Yeşil renklidir.

36.Taç yaprak nedir?

Çiçeğin renkli yapraklarıdır. Canlı renkleri ile birçok hayvanı çiçeğe çeker. Erkek ve dişi organı sarar ve korur.

37.Çiçek tablası nedir?

Çanak yaprak,taç yaprak,erkek ve dişi organların üzerinde dizildiği kısımdır.

38.Çiçek sapı nedir?

Çiçeği bitki gövdesiyle birleştiren kısımdır. Bitkiden su ve besin alır.

39.Erkek organ kaç kısımdan oluşur?

İki kısımdan oluşur. Başçık ve sapçık  olmak üzere. Başçık çiçek tozlarının(polenlerin) bulunduğu kısımdır. Polenler erkek üreme hücrelerini  içerir. Sapçık ise başçığı taşır.

40.Dişi organ hangi kısımlardan oluşur?

Tepecik,dişicik borusu ve yumurtalık olmak üzere üç kısımdan oluşur. Tepecik;polenlerin dişi üreme organına yerleşiği ilk kısımdır. Yapışkan yapıdadır. Dişicik borusu;polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur. Yumurtalık;içinde bir veya birkaç tane tohum taslağı bulunur. Tohum taslağının içinde dişi üreme hücresi(yumurta) yer alır.

41.Tozlaşma nedir?

Polenlerin rüzgar,hayvanlar ve su aracığıyla dişi üreme organının tepeciğine taşınmasına tozlaşma adı verilir.

42.Tohum nedir?

Döllenme sonrasında tohum taslağı gelişerek tohumu oluşturur. Tohumun içinde bulunduğu yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur.

43.Tohumlar ne işe yarar?

Tohumlar bitkilerin nesillerini sürdürmelerini sağlar. Bazı meyveler tek tohumluyken,bazıları çok sayıda tohuma sahiptir. İnsanlar ve hayvanlar besin kaynağı olarak meyve ve tohumları kullanır.

44.Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsü nasıldır?

1.tozlaşma 2.döllenme  3.tohum ve meyve oluşumu 4.çimlenme 5.genç bitkinin oluşması 6.olgun bitkinin oluşması

45.Bitkiler ihtiyaç duyduğu besini nasıl üretirler?

Bitkiler ihtiyaç duyduğu besini güneş ışığından yararlanarak fotosentezle üretir.

46.Çimlenme nedir?

Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda gelişerek ana bitkiye benzer bitki oluşturmak üzere tohumdan çıkıp serbest hale geçmesine çimlenme denir.

47.Bir tohumun çimlenmesi için neler gereklidir?

Uygun sıcaklık,oksijen ve su

48.Bir tohumun çimlenmesi için neler gerekli değildir?

Toprak ve ışık

49.Organik tarım nedir?

Toprak,su ve havayı kirletmeden çevreyi ve canlıların sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemi organik tarımdır. Organik tarımda yapay gübre ve ilaç kullanılmaz. Organik tarımda amaç ürün miktarının artması değil,temiz ve kaliteli gıda üretilmesini sağlamaktır.

 

1.Sürat nedir?

Birim zamanda alınan yola sürat denir. Sürat,hareketli varlıkların belirli bir yolu ne kadar zamanda aldığını belirler.

2.Sürati hesaplayabilmek için neleri bilmemiz gerekir?

Sürati hesaplayabilmek için bir cismin hareketi boyunca aldığı yolu ve bu yolu alması için geçen zamanı bilmemiz gerekir.

3.Süratin formülü nedir?

Sürat=Alınan yol/Geçen zaman

4.Süratin birimi nasıl bulunur?

Sürat birimi=Uzunluk birimi/Zaman birimi

5.En çok kullanılan sürat birimleri hangileridir?

Km/h ve m/s dir.

6.Sabit süratli hareket nasıl tanımlanır?

Eğer bir hareketlinin sürati alınan yol boyunca değişmiyorsa bu araç sabit süratli hareket yapıyor denir.

7.Hareket enerjisi nedir?

Çevremizde hareket eden cisimler,bu hareketlerinden dolayı bir enerjiye sahiptir. Bu enerji hareket enerjisi olarak adlandırılır. Bir fare kediden kaçarken ya da kedi fareyi kovalarken hareket enerjisine sahiptir.

8.Kuvvet nasıl tanımlanır?

Cisimlerde şekil,hız,yön v.b değişikliğe neden olan etkiye kuvvet denir.

9.Kuvveti görebilir miyiz?

Hayır. Sadece etkilerini birçok olayda  hissedebiliriz.

10.Kuvvet ne ile ölçülür?

Dinamometre

11.Bir kuvvetin elemanları nelerdir?

Yön,doğrultu,büyüklük ve başlangıç noktası.

12.Kuvvetin birimi nedir?

Newton dur. Kısaca N ile gösterilir.

13.Net kuvvet (bileşke kuvvet) ne demektir?

İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete net (bileşke) kuvvet denir.

14.Dengelenmiş kuvvetler nedir?

Bileşkeleri sıfır olan kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler denir.

15.Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cisim nasıl hareket eder?

Cisim ya hareketsizdir. Ya da hareketini sabit süratle devam ettirir.

16.Dengelenmemiş kuvvetler nedir?

Bileşkeleri sıfırdan farklı olan kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir.

17.Yerçekimi kuvveti nasıl bir kuvvettir?

Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.

18.Yerçekimi kuvveti nedir?

Yer küre üzerindeki tüm cisimleri çeker. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti denir.

19.Yerkürenin cisimlere uyguladığı yerçekimi kuvveti ne tarafa doğrudur?

Daima yer kürenin merkezine doğrudur.

20.Kütle çekim kuvveti nedir?

Diğer gök cisimleri de üzerindeki varlıklara çekim kuvveti uygular. Gök cisimlerinin uyguladıkları bu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Yer çekimi kuvveti,kütle çekim kuvvetinin dünya için isimlendirilmiş özel bir halidir.

21.Ağırlık nedir?

Dünya nın maddelere uyguladığı yer çekimi kuvveti ağırlık olarak ifade edilir.

22.Kütle ile ağırlık aynı şeyler midir?

Hayır.

23.Kütle nedir?

Bir cisimdeki madde miktarıdır.

24.Ağırlıkta bir kuvvet midir?

Evet. Bu yüzden ağırlığın birimi de Newton dur.

25.Kütlenin birimi nedir?

Kg veya gr dır.

26.Bir cismin kütlesi değişir mi?

Hayır. Dünya da aynıdır. Ay dada aynıdır.

27.Bir cismin ağırlığı değişir mi?

Evet. Yerçekimi kuvvetinin çok olduğu yerde fazla az olduğu yerde ise az dır. Bizler dünya da aydan daha ağır geliriz.

28.Bir cismin ağırlığı kutuplarda mı fazladır? Yoksa ekvatorda mı fazladır?

Kutuplarda daha fazladır.

29.Yeryüzünde yükseklere çıkıldıkça ağırlık artar mı azalır mı?

Azalır.

 

1.Tüm maddeler nelerden oluşur?

Taneciklerden oluşur.

2.Katı,sıvı ve gaz halde bulunan maddelerin tanecikleri arasında boşluk var mıdır?

Evet vardır.

3.Tanecikleri arasındaki boşluk en az olan madde hangisidir?

Katı maddeler.

4.Tanecikleri arasındaki boşluk en fazla olan madde hangisidir?

Gaz maddeler.

5.Hangi maddeler sıkıştırılabilir?

Gaz maddeler sıkıştırılabilir.

6.Hangi maddeler sıkıştırılamaz?

Katılar ve sıvılar sıkıştırılamaz.

7.Gazlar neden sıkıştırılabilir?

Çünkü tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır.

8.Tüm maddeler bütünsel bir yapıya mı sahiptir?

Hayır. Tüm maddeler tanecikli bir yapıya sahiptir.

9.Maddenin taneciklerden oluştuğu fikrini ilk kez kim ortaya atmıştır?

Yunanlı filozof Democritus (demokritos)

10.Democritus un ortaya attığı tanecik fikri nasıldır?

Democritus görebildiğimiz tüm maddelerin bölünebileceğini,maddeleri oluşturan taneciklerin ise görülemediği için bölünemeyeceğini ifade etmiştir?

11.Atom sözcüğünü ilk kim kullanmıştır?

Democritus kullanmıştır. Democritus  Maddeleri oluşturan tanecdiklere bölünemez anlamına gelen atomos adını vermiştir. Günümüzde ise bu taneciklere atom denilmektedir.

12.Atom hakkındaki ilk bilimsel çalışmayı kim yapmıştır?

İngiliz bilim insanı John Dalton (Con Dalton).

13.Dalton un  atom hakkındaki fikirleri nelerdir?

Atom bölünemez.  Farklı maddeleri oluşturan atomlar birbirinden farklıdır.Atomu açıklamak için tahta top küreleri kullanmıştır.

14.Atom bölünebilir mi?

Evet. Atom daha küçük parçacıklardan oluşur.

15.Atom hakkında çalışma yapan diğer bilim insanları kimlerdir?

Maria Curie (Meri Kuri) ve Becquerel (Bekerel) dir.

16.Madde nedir?

Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir.

17.Atomlar mikroskopla görülebilir mi?

Hayır.

18. Element nedir?

Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddelere element denir. Elementlerdeki  atomlar tek çeşittir ve elementler saf maddelerdir.

19.Farklı çeşit elementlerdeki atomlar aynı mıdır?

Hayır. Farklı elementler farklı atomlardan oluşur. Örneğin demir elementini oluşturan atomlar ile bakır elementini oluşturan atomlar farklıdır.

20.Molekül nedir?

Atomların oluşturduğu atom kümesi molekül olarak adlandırılır.

21.Elementler kaça  ayrılır?

Moleküler element ve atomik element olarak ikiye ayrılır. En küçük yapı taşı atom olan elementlere atomik element denir. En küçük yapı taşı molekül olan elementlere ise moleküler element denir.

22.Moleküller hep aynı cins atomlardan mı oluşur?

Hayır. Bazı moleküller tek çeşit atomdan oluşurken,bazı moleküller farklı çeşit atomlar içerebilir.

23.Moleküller kaça ayrılır?

İkiye ayrılır. Basit yapılı ve karmaşık yapılı molekül olmak üzere. Molekül az sayıda atom içeriyorsa basit yapılı molekül,çok sayıda atomdan oluşmuşsa karmaşık yapılı molekül olarak adlandırılır.

24.Bileşik nedir?

En az iki farklı elementin bir araya gelerek oluşturdukları yeni,saf maddelere bileşik denir. Elementler bileşiği oluşturmak için bir araya geldiklerinde farklı özelliklere sahip yeni bir madde oluşturur. Bileşik kendisini oluşturan elementlerden tamamen farklı özelliklere sahiptir.

25.Bileşikler kaça ayrılır?

İkiye ayrılır. Moleküler yapılı bileşik ve moleküler yapıda olmayan bileşik olmak üzere.

26.Fiziksel değişim nedir?

Maddelerin kimliğini değiştirmeden,sadece görünümünde meydana gelen değişikliklere fiziksel değişim denir. Örneğin bir cam bardağı kırdığımızda cam parçaları yinede cam özelliği taşır.

27.Fiziksel değişime hangi örnekler verilebilir?

Erime,buharlaşma,donma,yoğuşma,süblimleşme,kırılma,ufalanma,yırtılma ,parçalanma v.b. olaylar fiziksel değişime örnektir.

28.Kimyasal  değişim nedir?

Bir maddenin çeşitli etkilerle kimliğini değiştirerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal değişim denir. Kimyasal değişim sırasında renk değişimi,gaz çıkışı,ısı veya ışık yayılması gibi belirtiler gözlenir.

29.Kimyasal değişime hangi olaylar örnek verilebilir?

Yanma,kokuşma,çürüme,mayalanma,paslanma,pişme,ekşime v.b. olaylar kimyasal değişime örnektir.

30.Saf maddeler kaça ayrılır?

İkiye ayrılır. Bunlar element ve bileşiklerdir.

31.Saf olmayan maddeler nelerdir?

Karışımlar saf madde değildirler.

32.Karışım nedir?

İki ya da daha fazla çeşitte maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşmuş maddelerdir. Karışımı oluşturan maddeler kimliklerini kaybetmezler.

33.Tanecikler kaç çeşit hareket yaparlar?

Tanecikler iki çeşit hareket yaparlar. Bunlar titreşim hareketi ve öteleme hareketidir.

34.Titreşim hareketi nedir?

Taneciklerin oldukları yerde  sağa-sola,aşağı-yukarı ve öne-arkaya hareket etmeleridir.

35.Öteleme hareketi nedir?

Taneciklerin bulundukları yerden başka yere gitmelerine öteleme hareketi denir.

36.Hangi maddeler titreşim hareketi yaparlar?

Katılar,sıvılar ve gazlar titreşim hareketi yapar.

37.Hangi maddeler öteleme hareketi yapar?

Sadece sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yaparlar. Katılar ise sadece titreşim hareketi yaparlar.

38.Hangi maddelerin belirli bir şekli vardır?

Sadece katıların belli bir şekli vardır. sıvılar ve gazlar bulundukları ortamın şeklini alırlar.

39.Hangi maddeler akışkandır?

Sıvılar ve gazlar. Katılar akışkan değildir.

40.Hangi maddelerin belirli bir hacmi vardır?

Katı ve sıvıların belirli bir hacmi vardır. gazların yoktur. Gazlar bulundukları ortamın hacmini alırlar.

 

1.Elektrik bir enerji midir?

Evet.

2.Elektrik enerjisi başka enerjilere dönüştürülebilir mi?

Evet. Vantilatör de hareket enerjisine,ufoda ısı enerjisine,lambada ısı ve ışık enerjisine,hoparlörde ses enerjisine dönüştürülebilir.

3.Elektrik enerjisi üretmek için kurulan tesislere ne denir?

Elektrik santrali denir.

4.İletken nedir?

Elektrik enerjisinin üzerinden geçişine izin veren maddelere elektrik iletkeni denir.

5.Yalıtkan nedir?

Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere yalıtkan denir.

6.İletkenlere örnek veriniz.

Altın,gümüş,bakır,demir,tuzlu su,sirkeli su,limonlu su

7.Yalıtkanlara örnek veriniz.

Şekerli su,saf su,tahta,plastik,kumaş vb.

8.Gazlar iletken hale gelebilir mi?

Evet. Yıldırım ve şimşekte hava iletken hale gelir. Aydınlatmada kullanılan floresan lambalar ve reklam tabelalarında kullanılan neon lambalar,gazların özel koşullarda iletkenlik kazanmasından yararlanılarak yapılmıştır.

9.Bir elektrik devresinde bakır tel yerine aliminyum tel kullanılırsa ampulün parlaklığı değişir mi?

Evet.

10.Tüm metal tellerin elektrik iletkenliği aynı mıdır?

Hayır. Hepsi birbirinden farklıdır

11.Direnç nedir?

Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa direnç denir. Direncin birimi ohm(om) dur. Ve Ω sembolüyle gösterilir.

12.Bir iletken telin direnci nelere bağlıdır?

Üç şeye bağlıdır. Telin uzunluğuna,telin kalınlığına ve telin yapıldığı maddenin cinsine

13.Aynı maddeden yapılmış ve aynı kalınlıkta iki telimiz olsun. Bu tellerden uzun olanın mı yoksa kısa olanın mı direnci daha büyüktür?

Uzun olanın direnci daha fazladır.

14.Aynı maddeden yapılmış ve uzunlukları birbirine eşit olan iki telimiz olsun. Bunlardan biri ince diğeri kalın olsun. Acaba ince olanın mı yoksa kalın olanın mı direnci daha büyüktür?

İnce olanın telin direnci daha büyüktür.

15.Kalınlıkları ve uzunlukları aynı olan iki telimiz olsun. Bunlardan biri aliminyum olsun. Diğeri bakır olsun. Bu tellerin direnci aynı olur mu?

Hayır olmaz. Çünkü bu tellerin yapıldıkları maddelerin cinsleri farklıdır.

16.Pilin sembolü nasıldır?

 

17.Bataryanın sembolü nasıldır?

 

18.Ampulün sembolü nasıldır?

 

 

 

19.Anahtarın sembolü nasıldır?

 

20.Kablonun sembolü nasıldır?

 

21.Basit bir elektrik devresinin elemanları nelerdir?

Anahtar,ampul,pil ve bağlantı kablosudur.

22.Bir devre elemanının  direncini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir?

Direnç ölçer(Ohmmetre) dir.

23.Filaman nedir?

Ampulde ışık oluşturmak için kullanılan tellere filaman denir. Filaman çoğunlukla tungsten metalinden yapılır. Bakır kadar iyi iletken olmayan tungsten metali yüksek dirence sahiptir. Bu yüksek direnci daha da artırmak için filamanın uzun ve ince yapılır.

24.Reosta nedir?

Değişken direnç anlamına gelir. Elektrik devresinin direncini artırıp azaltmaya yarar.

25.Direncin sembolü nasıldır?

 

26.Değişken direncin sembolü nasıldır?

 

 

1.Kemiğe sertlik kazandıran maddeler nelerdir?

Kemiğe sertlik kazandıran yapısındaki kalsiyum ve fosfor mineralleridir.

2.Kemik doku nelerden oluşur?

Kan damarları,sinirler ve kemik hücrelerinden oluşur.

3.Kemik canlı mıdır?

Evet.

4.Kemikler kaç çeşittir?

Uzun,kısa ve yassı kemik olmak üzere üç tür kemik vardır.

5.Kemik zarının görevleri nelerdir?

Kemiğin en dış kısmında yer alır. Kemiğin enine büyümesini ve beslenmesinde rol oynar. Ayrıca kırılan kemiğin onarılmasında görevlidir.         

6.Sert kemik dokusunun yapısını anlatın.

Kemiğin güçlü ve sağlam olan bölümüdür.

7.Sarı kemik iliği hangi kemikte bulunur?

Sadece uzun kemikte bulunur.

8.Sarı kemik iliği uzun kemiğin neresinde bulunur?

Uzun kemiğin sert kemik dokusunun ortasında bulunur.

9.Sarı kemik iliğinin görevi nedir?

Asıl görevi yağ depolamaktır. Kırmızı kemik iliğinin yetersiz  kaldığı durumlarda kan hücreleri üretir.

10.Sarı kemik iliği hangi kemiklerde bulunmaz?

Yassı ve kısa kemiklerde bulunmaz.

11.Süngerimsi kemik dokuyu açıklayın.

Süngerimsi kemik dokusunda düzensiz boşluklar olduğu için gözenekli bir yapısı vardır. süngerimsi kemik boşluklarında kırmızı kemik iliği bulunur.

12.Kırmızı kemik iliğinin görevi nedir?

Kan hücresi üretir.

13.Kemiklerin görevleri nelerdir?

İskeletimizi oluşturan kemikler vücudumuzun dik durmasını sağlar. Böylece vücudumuza destek olur. Kaslara ve diğer organlara tutunma görevi yapar. Kan yapımında görevlidir. Vücudumuz için gerekli kalsiyum,magnezyum ve fosfor gibi mineraller kemiklerde depo edilir.

14.Kıkırdak nedir?

Kemiklerin birleşme noktalarında bulunan sert olmayan esnek yapılara kıkırdak denir.

15.Kıkırdak başka nerelerde bulunur?

Burnumuz ve kulağımıza kıkırdak şekil verir.

16.Kıkırdağın görevleri nelerdir?

Eklem yüzeylerinde bulundukları için kemiklerin hareketini kolaylaştırır. Uzun kemiklerde kemiğin büyümesini sağlayarak boyca uzamaya yardımcı olur. Yemek ve soluk borumuzda kıkırdaktan oluşmuştur.

17.Eklem nedir?

Kemiklerin bir araya geldikleri yere eklem denir.

18.Vücudumuzda kaç çeşit eklem vardır?

Üç çeşit. Yarı oynar eklem,oynamaz  eklem ve oynar eklem olmak üzere.

19.Yarı oynar eklemin yapısı nasıldır?

Bu eklemlerde,eklemi oluşturan iki kemik arasında kıkırdak bulunur. Aradaki yapının esnekliği oranında kemikler hareket edebilir. Omurgadaki eklemler,bu tür eklemlerdir. Bu eklemlerin hareketi sınırlıdır.

20.Oynamaz eklemin yapısı nasıldır?

Bu eklemlerde kemikler birbirine çok sıkı bağlandığı için bunların arasında boşluk yoktur. Bu yüzden oynamaz eklemler hareket etmez. Kafatası kemikleri ve kuyruk omurları arasındaki eklemler bu tür eklemlerdir.

21.Oynar eklemlerin yapısı nasıldır?

Kol ve bacaklardaki eklemler bu tür eklemlerdendir. Bu eklemlerde kemikler arasındaki boşluk eklem sıvısıyla doludur. Eklem sıvısı ve kıkırdak kemiklerin aşınmasını önler ve hareketi kolaylaştırır.

22.Hareket etmemizi sağlayan yapılar nelerdir?

Hareket etmemizi sağlayan yapılar sadece kemiklerimiz değildir. Kemiklerimiz yanında kaslar ve eklemlerimiz yardımıyla hareketimizi gerçekleştiririz.

23.Kasların özellikleri nelerdir?

Kaslarımızı oluşturan kas hücreleri kasılıp gevşeyerek hareket etmemize yardımcı olur. Hareketimizi sağlayan kaslar çiftler halinde bulunur. Kolumuzu dirseğimizden büktüğümüzde  öndeki kaslar kasılır. Arkadaki kaslar ise gevşer.

24.Kas çeşitleri nelerdir?

Üç çeşit kas vardır. çizgili kas,düz kas ve kalp kası olmak üzere.

25.Çizgili kasın yapısı nasıldır?

İsteğimizle çalışan kaslardır. İskelete bağlı kasların yapısında bulunur.

26.Düz kasın yapısı nasıldır?

İsteğimiz dışında çalışan kaslardır. İç organların yapısında bulunur.

27.Kalp kasının yapısı nasıldır?

İsteğimiz dışında çalışır. Sadece kalpte bulunur. Çizgili kas görünümünde olmasına rağmen düz kas gibi çalışır.

28.Kasılan kas nasıl değişir?

Kısalır,şişer ve sertleşir.

29.Gevşeyen kas nasıl değişir?

Uzar,incelir ve yumuşar.

30.Destek ve hareket sistemimizin sağlığı için neler yapmalıyız?

Düzenli olarak egzersiz yapmalıyız. Sporla uğraşmalıyız. Koşmak,yürümek ya da tenis oynamak gibi egzersizler kemikleri güçlendirir. Kemiklerimizin sağlıklı kalması ve sağlıklı gelişmesi için dengeli beslenmeli,yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini almalıyız.

31.Dolaşım sistemimizi oluşturan yapılar nelerdir?

Kalp,kan ve damarlarımızdır.

32.Kan vücudumuzda hangi yapılar ile taşınır?

Kan vücudumuzda damarlar içerisinde taşınır.

33.Vücudumuzda kaç çeşit kan dolaşımı vardır?

İki çeşit. Büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımı olmak üzere.

34.Küçük dolaşımda kan sırasıyla hangi yolları izler?

Kalbin sağ karıncığı-akciğer atardamarı-akciğer-kalbin sol kulakçığı

35.Küçük dolaşımın sonucunda ne olur?

Oksijence fakir kan yani kirli kan akciğerde temizlenir.

36.Büyük dolaşımda kan sırasıyla hangi yolları izler?

Kalbin sol karıcığı-Aort-tüm vücuttaki organlar-üst ve alt ana toplar damar-kalbin sağ kulakçığı

37.Büyük dolaşımın amacı nedir?

Oksijence zengin kanı yani temiz kanı vücuda dağıtmak ve atık bütün maddeleri vücuttan toplamaktır.

38.İnsan vücudundaki en büyük atar damar hangisidir?

Aort tur.

39.Kalp nerede bulunur?

Kalp göğüs boşluğundaki iki akciğer arasında bulunur.

40.Kalp kaç bölümden oluşur?

Dört bölümden oluşur. Üstte iki adet kulakçık ve altta iki adet karıncık denilen dört odacıktan oluşmuştur.

41.Temiz kan kalbin neresinde bulunur?

Kalbin sol tarafında

42.Kirli kan kalbin neresinde bulunur?

Kalbin sağ tarafında.

43.Karıncıklardaki kas tabakası mı yoksa kulakçıklardaki kas tabakası mı daha güçlüdür?

Karıncıklardaki kas tabakası kulakçıklara göre daha kalın ve daha güçlüdür.

44.Kalbin görevi nedir?

Kanı vücuda pompalamaktır.

45.Vücudumuzda kaç çeşit damar  vardır?

Üç çeşit damar vardır.Atardamarlar,toplardamarlar ve kılcal damarlar olmak üzere.

46.Atardamarların yapısı nasıldır?

Kanı kalpten vücudumuzun farklı bölgelerine taşıyan damarlardır. Akciğer atardamarı hariç diğer atardamarlar oksijence zengin yani temiz kan taşır.

47.Toplardamarların yapısı nasıldır?

Kanı kalbe getiren damarlardır. Akciğer toplardamarı hariç diğer toplardamarlar oksijence fakir yani kirli kan taşır.

48.Kılcal damarların yapısı nasıldır?

Atardamar ve toplardamarları birleştiren ince kan damarlarıdır. Kanı hücrelere götüren ve madde alış verişini sağlayan damarlardır.

49.Kanın yapısı nasıldır?

Kan,kan hücreleri ve kan plazmasından oluşur.

50.Kan hücreleri nelerdir?

Akyuvarlar,alyuvarlar ve kan pulcuklarıdır.

51.Akyuvarların yapısı nasıldır?

Büyük beyaz kan hücrelerine akyuvar denir. Akyuvarlar vücudumuzun savunmasında görevlidir. Bu hücrelerin bir kısmı mikropları içine alarak yok eder. bir kısmı da mikropları yok eden maddeleri salgılar. Akyuvarlar alyuvarlardan daha az sayıdadır. Ve akyuvarların çekirdekleri vardır.

52.Alyuvarların yapısı nasıldır?

Kırmızı kan hücreleri alyuvar olarak adlandırılır. Alyuvarların yapısında kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulunur. Alyuvarlar hemoglobin sayesinde hücrelere oksijen taşır. Hücrelerden karbondioksitin uzaklaştırılmasını sağlar. Alyuvarlar başlangıçta çekirdeklidir. Daha sonra bu çekirdeklerini kaybederler.

53.Kan pulcuklarının yapısı nasıldır?

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan,çok küçük ve çekirdeksiz hücrelere kan pulcukları denir.

54.Kan plazması nedir?

Kan hücrelerinin içinde bulundukları sıvıya kan plazması denir. Kan plazmasının çok büyük bir kısmı sudur. Kan plazması besinleri ve hücrelerde üretilen atık maddeleri ilgili organlara taşır.

55.Kaç çeşit kan grubu vardır?

İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunmaktadır. A,B,AB ve 0  grubu olmak üzere.

56.Hangi kan grubu tüm kan gruplarına kan verebilir?

0 grubu.

57.Hangi kan grubu tüm kan gruplarından kan alabilir?

AB grubu.

58.RH faktörü nedir?

Kan alışverişi aynı kan grupları arasında gerçekleşir. Kan alışverişlerinde,kan gruplarının yanı sıra Rh faktörü de önemlidir. Rh faktörünü kanında taşıyanların kan grubu Rh(+),Rh faktörünü taşımayanlar ise Rh(-) olarak adlandırılır.

59.Kan alışverişinde Rh faktörü önemli midir?

Evet. Kan alışverişlerinde Rh faktörlerinin de aynı olması gerekir.

60.Lenf dolaşımı nedir?

Kan dolaşımına yardımcı bir sistemdir. Lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşur.

61.Lenf nedir?

Lenf damarları içindeki akıcı maddeye lenf denir.

62.Lenf damarlarının görevi nedir?

Lenf damarları kandan hücreler arasına sızan maddeleri toplayıp kana geri kazandırır.

63.Lenf düğümlerinin görevi nedir?

Lenf düğümleri hastalıklara karşı vücudu korumaktır. Örneğin,havalar serinlediğinde bir lenf düğümü olan bademciklerimiz şişebilir. Bu olay bademciklerimizin hastalıklarla savaştığını gösterir.

64.Kalp krizi nedir?

Kalbi besleyen damarların daralıp tıkanması sonucu oluşur.

65.Dolaşım sistemimizin sağlığı için dikkat etmemiz gerekenler nelerdir?

Yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Zararlı alışkanlıklardan,gerginlikten ve aşırı yorgunluktan uzak durmalıyız. Düzenli spor yapmalıyız.

66.Dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir?

Anjiyo,kalp pili,kalp nakli baypas ameliyatı

67.Mikroorganizma nedir?

Çıplak gözle görülemeyen,tek hücreli mikroskobik canlılara mikroorganizma denir.

68.Mikrop nedir?

Yoğurt,peynir,sirke yapımında bağırsaklarımızdaki B ve K vitaminlerinin oluşmasında rol oynayan yararlı mikroorganizmaların yanında hastalık etkeni olan zararlı mikroorganizmalar vardır.Bu zararlı mikroorganizmalara mikrop denir.

69.Hastalığa yol açan zararlı mikroorganizmalar kaça ayrılır?

Virüsler ve bakteriler olarak ikiye ayrılır.

70.Virüslerin sebep olduğu hastalıklar nelerdir?

Kızamık,çocuk felci,grip,uçuk,hepatit B,Aids,kuduz,kuş gribi,tütün mozaik hastalığı

71.Bakterilerin sebep olduğu hastalıklar nelerdir?

Kolera,verem,cüzam, zatürre

72.Virüslerin özellikleri nelerdir?

Virüsler ne canlıdır ne de cansızdır. Beslenme,üreme,hareket gibi canlılık özellikleri göstermedikleri için cansız,kendilerine özgü bilgileri taşıyan yapıları olduğu için bir başka canlının hücrelerinde üreyebildikleri için canlı olarak nitelendirilebilir. Virüslerin tamamı zararlıdır.

73.Bakterilerin özellikleri nelerdir?

Bakteriler bir hücreli canlılardır. Hücre zarı,sitoplazma ve sitoplazma içinde dağılmış kendine özgü bilgileri taşıyan yapıları vardır. Bakterilerin mitokondri ve kloroplast gibi organelleri yoktur. Zararlı bakteriler olduğu gibi yararlı bakterilerde vardır.

74.Yararlı bakteriler nerelerde kullanılır?

Peynir,yoğurt,ekmek,sirke vb. yapımında kullanılır.

75.Mikropların hastalık yapması için vücuttaki hangi doğal engelleri aşması gerekir?

Zararlı mikroorganizmaların hastalık yapabilmesi için vücudumuzun doğal engellerini aşması gerekir. Doğal engeller deri,tükürük,gözyaşı ve mukustur.

76.Zararlı mikroorganizmalara karşı vücudumuzu koruyan sistemimiz nedir?

Zararlı mikroorganizmalara karşı vücudumuzu bağışıklık sistemimiz korur.

77.Bağışıklık sistemimiz hakkında bilgi verin.

Bağışıklık sistemi öncelikle mikroorganizmaların vücudumuza girmesini önlemeye,vücudumuzun içine giren mikropları ise bulundukları yerde yutarak yayılmalarını engellemeye ya da geciktirmeye çalışır. Bağışıklık sistemimizin en önemli savaşçıları akyuvarlardır. Lenf düğümleri vücuda giren zararlı mikroorganizmalara karşı bir süzgeç gibi davranır. Bunların vücuda yayılmasını engeller.

78.Doğal bağışıklık nedir?

Geçirdiğimiz bazı hastalıklar ve anne sütünden geçen bazı savunma maddeleri doğal bağışıklığı sağlar. Örneğin;kabakulak hastalığını bir kere geçirdikten sonra bu hastalığa bir daha yakalanmayız.

79.Kazanılmış bağışıklık nedir?

Vücudumuza giren mikroorganizmalar doğal bağışıklık sistemiyle durdurulamıyorsa kazanılmış bağışıklık sistemi devreye girer. Kazanılmış bağışıklık,dışarıdan vücuda verilen aşı,serum ve bazı besin destekleriyle sağlanır.

80.Aşı nedir?

Aşı,vücudumuzu mikroorganizmalara karşı güçlendirir. Aşının içinde,hastalık yapma yeteneği olmayan,zayıflatılmış ya da ölü mikroorganizmalar bulunur. Aşı,virüslerin sebep olduğu bazı hastalıklardan korunmanın etkili bir yoludur. Ancak aşılar bizi bütün hastalıklara karşı koruyamaz. Hastalandığımızda iyileşmek için serum ve ilaçlar kullanırız.

81.Serum nedir?

Serum hastalandığımızda mikroplarla mücadele etmemize yardımcı olan ve bağışıklığı destekleyen bir sıvıdır. Mikroorganizmaların sebep olduğu bazı hastalıklara ve zehirlenmelere karşı kullanılır. Aşılar hastalanmadan önce önlem amaçlı,serum ve ilaçlar ise hastalandığımızda tedavi amaçlı kullanılır.

82.Çiçek aşısını kim bulmuştur?

Edward Jenner (Edvırt Jener)

83.Kuduz aşısını kim bulmuştur?

Louis Pasteur (Lui Pastör)

84.Bakterileri kim tanımlamıştır?

Robert Koch (Rabırt Koh)

85.Virüsleri kim keşfetmiştir?

Diğer araştırmacılarla birlikte Beijrinek (Bayernik)

86.Penisilini kim bulmuştur?

Alexander Fleming (Aleksandır Fileming)

87.Çocuk felci aşısını hangi bilim insanı bulmuştur?

Jonas Salk (Conas Salk)

88.İlaçları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Doktor tavsiyesiyle kullanmalıyız,doktorun önerdiği miktarda ve sürede kullanmalıyız,son kullanma tarihi geçen ilaçları imha etmeliyiz,ilaçları çocukların ulaşamayacakları yerde muhafaza etmeliyiz.

89.Antibiyotik nedir?

Antibiyotikler yalnızca bakterilere karşı etkilidir. Verem,kolera,zatürre,idrar yolu iltihabı gibi bakterilerin yol açtığı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Grip,soğuk algınlığı gibi virüslerin sebep olduğu hastalıklarda antibiyotikler kullanılmaz.

90.Solunum sistemini oluşturan organlar nelerdir?

Burun,yutak,gırtlak,soluk borusu,bronşlar,bronşçuklar ve akciğerler görevlidir.

91.Solunum sisteminin görevi nedir?

Solunum sisteminin görevi vücudumuz için gerekli olan oksijenin havadan alınıp,vücudumuzda oluşan karbondioksitin vücut dışına atılmasını sağlamaktır.

92.Oksijenin ve karbondioksitin vücudumuzda dolaşması nasıl sağlanır?

Oksijenin ve karbondioksitin vücudumuzda taşınması kan dolaşımı ile gerçekleşmektedir.

93.Burunun görevi nedir?

Soluduğumuz hava burundan alınır. Hava burunda nemlenir ve ısınır. Burundaki kıllar da havadaki toz parçacıklarını tutar.

94.Yutağın görevi nedir?

Ağız ve burun boşluğuyla,yemek ve soluk borusunun birleştiği kısımdır. Burun ya da ağız yoluyla gelen hava yutağa geçer.

95.Gırtlağın özellikleri nelerdir?

Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Gırtlak kıkırdaktan oluşur ve gırtlağın içinde bulunan ses telleri ile ses oluşumu sağlanır.

96.Soluk borusunun özellikleri nelerdir?

Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşur. Soluk borusunun görevi,havanın akciğerlere iletilmesini sağlamaktır. Soluk borusunun içi bir zarla kaplıdır. Bu zar,toz parçacıklarını ve mikropları tutmak için kaygan ve yapışkan bir salgı üretir. Tutulan yabancı maddeler balgam şeklinde dışarı atılır.

97.Akciğerlerin yapısını anlatınız.

Süngerimsi yapıda olan akciğerler biri sağda,diğeri solda olmak üzere iki tanedir. Akciğerlerin yapısında,çok ince duvarları olan alveoller bulunur. Alveollerin çevresi çok sayıdaki kılcal damarlarla çevrilidir. Akciğerle kan arasındaki gaz alışverişi alveollerde gerçekleşir.

98.Bronşlar ve bronşçukların yapısını anlatın.

Soluk borusu,bronş adı verilen iki, kola ayrılır. Bu kollardan biri sağ,diğeri sol akciğere girer. Akciğerlerde gittikçe incelen birçok dala ayrılarak bronşçukları oluşturur.

99.Diyafram hakkında bilgi verin.

Soluk alıp verme olayında görevli yapılardan biri diyaframdır. Diyafram akciğerlerin çalışmasını destekleyen güçlü bir kastır.

100.Soluk alma sırasında hangi olaylar gerçekleşir?

Diyafram soluk aldığımız zaman kasılarak düzleşir ve akciğerlerin tabanını aşağıya doğru çeker. Bu sırada kaburgaların arasında bulunan kaslar kasılarak göğüs kafesinin genişlemesine yardımcı olur. Böylece akciğerler soluk borusundan gelen havayı içine alır.

101.Soluk verme sırasında hangi olaylar gerçekleşir?

Diyafram ve kaburga kasları gevşediği anda göğüs kafesi daralır. Akciğerler eski haline döner. Böylece akciğerlerdeki hava da dışarı çıkmış olur.

102.Alveoller hakkında bilgi verin

Küçük kan dolaşımında,vücutta oksijence fakirleşen kan temizlenmek üzere akciğerlerdeki alveollere taşınır. Alveollerin etrafı kılcal damarlarla çevrilidir. Kılcal damarlardaki oksijence fakir kan alveollerdeki oksijeni alır,karbondioksiti alveollere verir. Oksijence zengin kan akciğer toplardamarıyla kalbe dönerek tüm vücuda dağıtılır.

103.Solunum sistemini olumsuz etkileyen etmenler nelerdir?

Hava kirliliği,sigara ve alkol kullanımı,asbest gibi kimyasal maddeler solunumda görevli yapı ve organların sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bunun sonucunda bronşit,zatürre,verem,grip,akciğer kanseri,astım gibi bazı hastalıklar ortaya çıkabilir.

 

1.Maddeleri oluşturan tüm tanecikler hareketli midir?

Evet. Tüm maddelerin tanecikleri hareketlidir.

2.Maddeler ısı aldıklarında taneciklerinin hareketi nasıl değişir?

Maddeler ısı aldığında maddeleri oluşturan tanecikler daha hızlı,ısı verdiğinde ise tanecikler daha yavaş hareket eder.Fakat maddeleri oluşturan taneciklerin büyüklüğünde belirgin bir değişiklik olmaz. Tanecikler arasındaki mesafe belirgin olarak değişir.

3.Isı nedir?

Sıcaklık farkından dolayı maddenin tanecikleri arasında enerji aktarımı gerçekleşir. Aktarılan bu enerjiye ısı enerjisi denir.

4.Isı alışverişi nedir?

Hızlı hareket eden tanecikler yani ısısı fazla olan tanecikler yavaş hareket eden taneciklere yani ısısı az olan taneciklere çarpar. Bu sırada ısı alışverişi gerçekleşir. Çarpışmadan sonra hızlı hareket eden tanecikler yavaşlarken,yavaş hareket eden tanecikler hızlanır.

5.Isının yayılması hangi yollarla olur?

Isı üç farklı yolla yayılır. İletim yoluyla yayılma,ışıma yoluyla yayılma ve konveksiyon yoluyla yayılma olmak üzere.

6.Isının iletim yoluyla yayılmasını açıklayın.

Maddeleri oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısının aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. Isının iletim yoluyla yayılması en iyi katı maddelerde görülür.

7.Isınının iletim yoluyla yayılması sadece katı maddelerde mi olur?

Hayır. Bütün maddeler taneciklerden oluştuğu için katı,sıvı ve gaz halde bulunan tüm maddelerde ısının iletim yoluyla yayılması görülebilir. Ancak ısının iletim yoluyla yayılması katı halde bulunan maddelerde sıvı ve gaz halde bulunan maddelere göre daha kolaydır. Çünkü katı maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluk genellikle çok azdır. Bu sebeple tanecikler arasındaki ısı iletimi kolay olur.

8.Isı iletkeni nedir?

Tel,metal kaşık gibi ısıyı iyi ileten maddeler ısı iletkeni olarak adlandırılır.

9.Isı yalıtkanı nedir?

Tahta,plastik,hava gibi ısıyı iyi iletmeyen maddelere ısı yalıtkanı denir.

10.Isı iletkenliğiyle tanecikler arasındaki boşluk arasındaki ilişki nasıldır?

Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk ne kadar fazla ise o maddeler o kadar kötü iletkendir.

11.Binalarda ısı yalıtkanı olarak kullanılan malzemeler nelerdir?

Plastik köpük,ahşap,taş yünü,katran,cam yünü ve silikon yünü.

12.Isının ışıma yolu ile yayılmasını açıklayın.

Temas olmadan ısının boşlukta ve saydam ortamlarda ışınlar yoluyla yayılmasıdır. Örneğin güneşten,lambadan ve ocaktan ısının yayılması gibi.

13.Sera etkisi nedir?

Atmosfer,güneş ışınlarının bir kısmının yeryüzüne ulaşmasına izin verirken yeryüzüne ulaşan ışınların bir kısmının da dışarı çıkmasını engeller. bu olaya sera etkisi denir. Böylece Dünya,atmosfer sayesinde canlıların yaşamasına elverişli sıcaklığa ulaşmış olur.

14.Isının soğurulması ne demektir?

Maddenin ışığı tutmasına soğurma adı verilir. Koyu renkli yüzeyler ışınların çoğunu soğururken,açık renkli yüzeyler ışınların çoğunu yansıtır. Bu sebeple koyu renkli yüzeyler açık renkli yüzeylere göre daha çok ısınır.

15.Isının konveksiyon yoluyla yayılmasını açıklayın.

Isının,gaz ve sıvı maddeleri oluşturan taneciklerin yer değiştirmesi ile yayılma şeklidir. Isının konveksiyon yoluyla yayılması katılarda görülmez. Çünkü katıyı oluşturan tanecikler yer değiştiremez.

16.Isı yalıtımını açıklayın.

Isıyı iyi iletmeyen maddeler yalıtkan madde olarak adlandırılır. Isı akışını yavaşlatmak istediğimiz durumlarda plastik,tahta gibi yalıtkan maddeleri kullanarak ısı yalıtımı sağlamış oluruz. Isı yalıtımında amaç ısı akışını yavaşlatmaktır.

17.Yalıtım ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi açıklayın.

Yalıtım sayesinde ev ve işyerlerimizde kışın kömür,doğal gaz gibi yakıtları daha az tüketiriz. Yazın ise serinlemek için elektrikli aletler kullanmadan bulunduğumuz ortamda rahatça yaşayabiliriz. Bu şekilde,binalarda yapılan yalıtım,enerji tüketimini azaltmış olur.

 

1.Işık ve ses bir enerjimidir?

Işık  görmemizi sağlayan ses ise duymamızı sağlayan bir enerji çeşididir.

2.Doğal ışık kaynağı nedir?

Kendiliğinden çevresine ışık yayan varlıklara doğal ışık kaynağı denir. Güneş ve ateş böceği doğal ışık kaynaklarıdır.

3.Yapay ışık kaynağı nedir?

Kendiliğinden ışık yaymayan,diğer ışık kaynaklarından aldıkları ışığı yansıtan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynağı denir. Örneğin;ay güneşten aldığı ışığı yansıtan yapay bir ışık kaynağıdır.

4.Ayna nedir?

Işığı kontrol ederek ondan yararlanmamızı sağlayan araçlara ayna denir. Bilim insanları aynaları inceleme ve araştırma amacıyla kullanmışlardır.

5.Işık ortamlarda nasıl yayılır?

Bir ışık kaynağından yayılan ışığın aynı ortamda doğrusal olarak yayılır.

6.Maddeleri nasıl görürüz?

Etrafımızdaki maddelerin görünmesini ışık-madde etkileşimi sağlar.

7.Bir cisim üzerine düşen ışık maddeyle nasıl etkileşir?

Bir cisim üzerine düşen ışık cismin özelliğine göre cisimden geçebilir,geçmeyebilir veya geldiği ortama geri dönebilir.

8.Yansıma nedir?

Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir.

9.Parlak yüzeyler ışığı nasıl yansıtır?

Parlak yüzeyler üzerlerine düşen ışığın hemen hemen tamamını yansıtırlar.

10.Işığı geçirme özelliklerine göre maddeler kaça ayrılır?

Saydam madde,yarı saydam madde ve saydam olmayan madde(opak madde) olmak üzere üçe ayrılır. Üzerinde düşen ışığın tamamını geçiren maddelere saydam madde denir. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde denir. Üzerine düşen ışığı hiç geçirmeyen maddelere ise opak madde denir. Örneğin cam saydam,buzlu cam yarı saydam duvar ise opak bir maddedir.

11.Tüm sıvıların ışık geçirgenliği aynı mıdır?

Sıvılar genellikle ışığı geçirir. Ancak bu ışık geçirgenliği bütün sıvılarda birbirinden farklıdır.

12.Düz ayna ışığı nasıl yansıtır?

Düz ayna gibi parlak yüzeyler ışığı,rastgele doğrultularda değil belli bir kurala göre yansıtır.

13.Işık ışını nedir?

Herhangi bir ışık kaynağından yayılan veya parlak bir yüzeyden yansıyan ışığı,ışık ışını adı verilen doğrusal bir çizgiyle temsil ederiz. Işığın yayılma ve ilerleme yönünü belirtmek içinde doğrusal çizgi üzerine bir ok koyarız.

14.Işık yansıtıcı bir yüzeye çarptığında ne olur?

Işık yansıtıcı bir yüzeye çarptığında doğrultusu değişir.

15.Gelen ışın nedir?

Yansıtıcı bir yüzeye gönderilen ışık ışınına gelen ışın denir.

16.Yansıyan ışın nedir?

Yansıtıcı bir yüzeye çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönen ışık ışınına yansıyan ışın denir.

17.Yansıtma yüzeyinin normali nedir?

Yüzey ile doksan derecelik açı yapacak şekilde çizilen hayali çizgiye yansıtma yüzeyinin normali denir.

18.Gelme açısı nedir?

Gelen ışın ile yüzeyin normali arasında kalan açıya gelme açısı denir.

19.Yansıma açısı nedir?

Yansıyan ışın ile yüzey normali arasında kalan açıya yansıma açısı denir.

20.Yansıma kanunları nelerdir?

a.Gelen ışın,yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir. b.Gelme açısı yansıma açısına eşittir.

21.Işık kaynağı olamayan cisimleri nasıl görürüz?

Işık kaynağı olmayan cisimleri görebilmemiz için o cisimlerden gözümüze ışık ışınlarının ulaşması gerekir. Işığı yansıtmayan siyah cisimler ise görünmez.

22.Düzgün yansıma nedir?

Cisimlerin yüzeylerinin farklı özelliklere sahip olması onların ışığı farklı biçimlerde yansıtmalarına sebep olur. Düzlem aynaya gönderilen paralel ışık ışınları,ayna yüzeyinden birbirine paralel olarak yansır. Bu tür yansımalar düzgün yansıma olarak bilinir. Cisimlerin bir yüzeyde net görüntülerinin oluşması düzgün yansımanın sonucudur.

23.Dağınık yansıma nedir?

Pürüzlü yüzeylerde düzgün yansıma yerine dağınık yansıma görülür. Dağınık yansıma meydana getiren yüzeyler net bir görüntü oluşturmaz.

24.Aynalar nasıl yapılır?

Aynalar,arkaları alüminyum veya gümüşle kaplanmış camlardır. Camın dışında bir yüzü çok iyi parlatılmış pürüzsüz metal yüzeyler de üzerine düşen ışığın hemen hemen tamamını yansıttığı için ayna olarak kullanılır.

24.Kaç çeşit ayna vardır?

Üç çeşit ayna vardır. Düz ayna(düzlem ayna),tümsek ayna ve çukur ayna olmak üzere.

25.Düz aynaların özellikleri nelerdir?

Evlerimizde bulunan aynalar genellikle düzdür. Bir düz aynanın önünde durduğumuzda bizden yansıyan ışık ayna yüzeyine çarpar ve yansıyarak tekrar gözümüze gelir. Bu aynalarda oluşan görüntümüz bizimle aynı büyüklüktedir. Oluşan görüntü düzdür. Bizim aynaya olan uzaklığımızla görüntünün aynaya olan uzaklığı birbirine eşittir. Düz aynada oluşan görüntü cisme göre sağlı solludur. Örneğin düz aynanın önünde sağ elimizi kaldırsak görüntümüz sol elini kaldırır. Yine düz aynada kelimeler ters olarak okunur.

26.Düz aynalar nerelerde kullanılır?

Evlerimizde ve günlük hayatımızın birçok yerinde,periskop,projeksiyon makinesinde tepegözde vb. yerlerde kullanılır.

27.Küresel aynalar nelerdir?

Yansıtıcı yüzeyi küresel olan aynalara küresel aynalar denir. Bunlar çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere iki çeşittir.

28.Çukur aynanın özellikleri nelerdir?

Yansıtıcı yüzeyi çukur şeklindeki aynalardır.Çukur ayna üzerine gönderilen paralel ışın demetini bir noktada toplar. Işığın toplandığı bu noktaya aynanın odak noktası denir. Yansıyan ışığı bir noktada toplayan aynalara çukur ayna(iç bükey ayna) denir. Işık bu noktada toplandıktan sonra doğrultusunu ve yönünü değiştirmeden yayılmasını sürdürür. Çukur aynanın odak noktasına kadarki oluşan görüntüler ters ve küçüktür. Odak noktasından sonraki görüntüler ise düz ve büyüktür.

29.Dev aynası olarak adlandırılan ayna hangisidir?

Çukur ayna.

30.Çukur ayna nerelerde kullanılır?

Diş hekimleri diş muayenesinde çukur ayna kullanırlar,teleskoplarda,ışıldaklarda,araba farlarında ve el fenerlerinde kullanılır.

31.Tümsek aynanın özellikleri nelerdir?

Yansıtıcı yüzeyi tümsek şeklindedir. Tümsek ayna(dış bükey ayna) üzerine gönderilen paralel ışık demeti ayna arkasında bir noktadan çıkıyormuş gibi birbirinden uzaklaşarak yansır. Yansıyan ışığın uzantılarının ayna arkasında kesiştiği noktaya tümsek aynanın odak noktası denir. Tümsek aynalarda oluşan görüntüler daima düz ve cisimden küçüktür.

32.Dış bükey aynalar nerelerde kullanılır?

Dış bükey aynalar daha geniş alanlardan ışık yansıttıkları için arabalarda yana ayna olarak kullanılır. Ayrıca bu aynalar mağazalarda güvenlik amaçlı kullanılır.

33.Kahkaha aynaları nedir?

Tümsek,çukur ve düz aynaların farklı büyüklükte ve belli bir kurala bağlı kalmaksızın bir araya getirilmesi sonucu oluşur. Bu aynalarda kendilerine bakanlar kendilerini komik görürler.

34.Sesin oluşma şartı nedir?

Bir yerde ses varsa orada mutlaka bir cisim ileri-geri hareket ederek titreşiyordur demektir. Titreşen cisimler ses meydana getirir.

35.Ses nasıl yayılır?

Her yönde  dalgalar halinde yayılır.

36.Ses hangi ortamlarda yayılır?

Ses maddesel ortamlarda yayılır. Eğer madde yoksa ses de yoktur. Güneşten gelen ışınları görebiliriz. Çünkü ışık boşlukta yayılabilir. Fakat güneşte meydana gelen patlamaların çıkardığı sesi duyamayız. Çünkü ses uzay boşluğundan geçip dünyamıza ulaşmaz. Ses boşlukta yayılmaz.

37.Ses düz ve pürüzlü yüzeylerden nasıl yansır?

Düz yüzeylerden yansıyan ses aynı doğrultuda yayılırken pürüzlü yüzeylerden yansıyan ses farklı doğrultularda yayılır.

38.Yankı nedir?

Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarpıp tekrar kaynağına dönmesine yankı denir.

39.Yankının net bir şekilde duyulabilmesi gerekli şartlar nelerdir?

İnsan kulağının,herhangi bir kaynaktan çıkan ses ile bu sesin yankısını birbirinden ayırt edebilmesi için hava ortamında kaynak ile engel arasından en az 17m mesafe vardır. sesi yansıtan yüzeye çok yakınsak kaynaktan yayılan ses ile oluşan yankıyı birbirinden ayırt edemeyiz.

40.Sesleri nasıl duyabiliriz?

Maddelerin sesi iletme özelliği sayesinde sesleri duyabiliriz.

41.Sesin soğurulması hakkında bilgi verin.

Maddelerin sesi soğurma özellikleri birbirinden farklıdır. Bazı maddeler sesi   daha çok soğururken bazıları daha az soğurur. Ses yalıtımı sesi daha iyi soğuran maddelerden yapılır.

42.Hangi yapıdaki maddeler sesi daha iyi soğurur?

Ses,yumuşak ve gözenekli maddelere çarptığında enerjisinin çoğu bu maddeler tarafından soğurulur. Ayrıca maddelerin girintili çıkıntılı ve pürüzlü yüzey yapısı dağınık yansımaya sebep olduğundan sesin daha çok soğurulmasına neden olur.

43.Ses boşlukta neden yayılmaz?

Çünkü;boşlukta titreşen cisimlerin enerjilerini taşıyacak tanecikler yoktur.

44.Akustik özelliğin zayıf olması ne demektir?

Bir ortamda rahatsız edici bir yansıma varsa o ortamın akustik özellikleri zayıftır. Böyle bir ortamda sesin yansıtılması ve soğurulması arasında bir uyumsuzluk ve düzensizlik vardır.

45.Şu an kulağımıza gelen sesleri nasıl duyuyoruz?

Bir kaynaktan çıkan ses,etrafımızdaki hava taneciklerinin titreşimiyle kulağımıza ulaşır.

46.Sesin iletilmesinde başka ne önemlidir?

Sesin iletilmesinde ortamdaki molekül ve atomların birbirine uzaklıkları önemlidir. Uzaklık az ise ses iyi iletilir. Uzaklık fazla ise ses daha kötü iletilir. Bu yüzden ses en iyi katılarda sonra sıvılarda en az ise gazlarda iletilir.

47.Akustik nedir?

Akustik ses bilimidir. Sesin özelliklerini inceler.

48.Sesin kontrol altında tutularak akustik bir ortamın meydana getirildiği yerlere örnek verin.

Antalya daki Aspendos Antik Tiyatrosu,Mimar Sinan ın eseri Süleymaniye camisi,sinema,tiyatro ve konser salonları.

49.Işık hangi ortamlarda kötü yayılır?

Işık maddesel ortamlarda zor yayılır.

50.Sesin  yansıma özelliği nerelerde kullanılır?

Maden yataklarının yerini tespit etme,deprem faylarını belirleme,deniz derinliğini ölçmek gibi pek çok alanda sesin yansıma özelliği kullanılır.

51.Ses bir maddeye çarptığında ne olabilir?

Çarptığı cismin yapısına göre farklı oranlarda yansıyabilir,iletilebilir ve soğurulabilir.

 

1.Kayaçları birbirinden farklı yapan nedir?

Kayaçları birbirinden farklı yapan yapısındaki minerallerdir. Dünyamızı saran,yer kabuğunu oluşturan kayaçların tümü değişik minerallerin bir araya gelmesiyle oluşur.

2.Kayaçlar kaça ayrılır?

Kayaçlar magmatik kayaçlar,tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçları olmak üzere üçe ayrılır.

3.Magmatik kayaç nedir?

Ateş kürenin yapısında bulunan erimiş magmanın yer yüzüne çıkarak ya da taş küre içinde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır.

4.Magmatik kayaçlara örnek verin.

Bazalt,andezit,obsidiyen , granit ve sünger taşı.

5.Tortu nedir?

Yeryüzündeki magmatik kayaçlar ilk oluşumundan bu yana sıcaklık değişimleri,yağış,rüzgar gibi etkilerle küçük parçalara bölünürler. Bu küçük parçalara tortu denir.

6.Tortul kayaçlar nasıl oluşur?

Tortular akarsu,rüzgar aracılığıyla göl,deniz ve çukur gibi uygun ortamlara taşınarak buralarda zamanla tortulaşır. Dibe çöken maddeler,üst üste tabakalar oluştururlar. Böylece tortul kayaçlar oluşur.

7.Tortul kayaç örnekleri nelerdir?

Kireç taşı,çakıl taşı,kil,kum, maden kömürleri(turba,linyit,Antrasit),Kalsit ve pirit

8.Başkalaşım kayaçları nasıl oluşur?

Magmatik ve tortul kayaçlar çeşitli etkilerle değişikliğe uğrayarak başkalaşım kayaçlarını oluştururlar.

9.Başkalaşım kayaçlarına örnekler nelerdir?

Mermer,arduvaz,şist ve kuvartz.

10.Tüm kayaç çeşitleri birbirine dönüşebilir mi?

Evet. Tüm kayaç çeşitleri zaman içinde birbirine dönüşebilir.

11.Maden nedir?

Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.

12.Madenlere örnekler verin.

Talk, demir, bakır, mika, civa, kurşun vb.

13.Pencere,kapı,seramik ve kauçuk yapımında,pudra üretiminde kullanılan maden hangisidir?

Talk.

14.Otomotiv sanayisinde,çeşitli çeliklerde,inşaatlarda ve ray yapımında kullanılan maden hangisidir?

Demir.

15.elektrikli cihazlarda ve kablo yapımında kullanılan maden hangisidir?

Bakır.

16.Elektronikte yalıtkan olarak kullanılan maden hangisidir?

Mika.

17.İlaç ve boya sanayinde,dişçilikte,termometre yapımında kullanılan maden hangisidir?

Civa.

18.Akü yapımında kullanılan maden hangisidir?

Kurşun.

19.Fosil nedir?

Canlı kalıntısı ya da izine fosil denir.

20.Fosiller nelerden oluşur?

Canlılardan arta kalan kemik,kabuk ve diş gibi sert dayanıklı kısımlar ya da bu kısımların bıraktığı izler fosilleri oluşturur. Fosiller,organizmaların vücutlarının tümünden ya da parçalarından oluşabilir.

21.Fosilleşme en çok hangi kayaç türünde olur?

Tortul kayaçlar.

22.Fosilleşme tortul kayaçlardan başka nerelerde olur?

Bir nehrin kumlu tabanı,bir bataklık ya da kumul,buzullar,çam reçinesi,asfalt,deniz ve göl gibi ortamlarda fosilleşme olabilir.

23.Tortul kayaçlarda genç fosiller nerelerde bulunur?

Tortul kayaçlar içinde en genç fosiller üst tabakalarda,en yaşlı fosillerse alt tabakalarda bulunur.

24.Fosiller yardımıyla hangi bilgiler edinilebilir?

Fosiller,içinde bulundukları kayaçların hangi zamana ait olduklarını yani kayaçların yaşlarını bulmamıza yardımcı olurlar.

25.Fosil yakıtlar nasıl oluşur?

Ölmüş canlı kalıntıları milyonlarca yıllık süreçte yer kabuğunun derinliklerinde sıkışarak önce tortul kayaçlara,sonra da fosil yakıtlar adını verdiğimiz kömür,petrol ve doğalgaza dönüşür.

26.Paleontoloji nedir?

Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir.

27.Paleontolog nedir?

Fosiller hakkında çalışmalar yapan bilim insanlarına paleontolog denir.

28.Toprak nedir?

Büyük kayaçlar çeşitli yollarla önce taş ve çakıllara ardından toprağa dönüşür.

29.Toprak çeşitleri nelerdir?

Kumlu toprak,humuslu toprak,killi toprak ve kireçli topraktır.

30.Kumlu toprağın özellikleri nelerdir?

Hafif ve su tutma özelliği yoktur. Suyu kısa sürede tabana ulaştırır. Pamuk ve karpuz kumlu toprağı sever.

31.Humuslu toprağın özellikleri nelerdir?

Bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşur. Koyu renkli,yumuşak ve su tutabilen verimli topraktır. Kavrulduğunda yanık kokusu verir. Tarım için en uygun topraktır.

32.Killi toprağın özellikleri nelerdir?

Ağır,su tutan ve zor işlenen topraktır. Kavurma işlemi sonucu camı çizecek kadar sert kıvama gelir. Asitlerden etkilenmez. Isıya çok dayanıklıdır. Kiremit,tuğla ve seramik yapımında kullanılır.

33.Kireçli toprağın özellikleri nelerdir?

Açık renkli su tutmayan topraktır. Üzerine su dökülünce suyun etkisiyle kabuk bağlayan gevşek topraktır. Tarıma elverişli değildir.

34.Erozyon nedir?

Toprakların yanlış kullanımı,ormanların yok edilmesi ve meraların tahrip edilmesi

gibi üç temel nedenle su ve rüzgarın toprağı aşındırmasıdır.

35.Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir?

Ağaçlandırma ve taraçalamadır.

36.Taraçalama nedir?

Taraçalama,eğimli arazide toprağın önüne basamaklı setler kurmaktır.

 

 

 


37.Dünya’ya neden mavi gezegen denir?

Dünya mavi gezegen olarak adlandırılır. Çünkü,yer kürenin dörtte üçü sularla kaplıdır.

38.Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir?

Sağlıklı bir insan beslenmeden yaklaşık bir ay yaşamını sürdürebilirken,susuz ancak üç gün hayatta kalabilir.

39.Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?

Dünya’daki suyun tümünü yüz bardağa boşalttığımızı varsayalım. Bunların doksan yedi tanesi tuzlu,üç tanesi ise tatlı sudur. Doksan yedi bardaktaki su;okyanus,deniz ve bazı tuz göllerini,üç bardaktaki tatlı suyun ikisi ise buzulları,bir bardakta bulunan su da akarsu,göl ve yer altı sularını temsil eder.

40.Artezyen kuyusu ne demektir?

Eğer su kuyudan kendiliğinden yeryüzüne fışkırıyorsa bu tür kuyulara artezyen kuyusu denir.

41.Kaynak nedir?

Yer altı sularının doğal olarak yeryüzüne çıktıkları yere kaynak denir. Kaynak sularının bir kısmı soğuk bir kısmı ise sıcaktır.

 

42.Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir?

Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklar sıcak veya termal kaynak olarak adlandırılır.

43.Kaplıcanın diğer ad nedir?

Ilıca.

44.Maden suyu nedir?

İçinde erimiş mineral bulunan sulara maden suyu denir.

45.Yer altı suları tedavi amaçlı kullanılır mı?

Yer altı kaynak suları,bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla tıp alanında da kullanılmaktadır. İçme veya içmece olarak adlandırılan soğuk maden sularından içecek olarak yaralanılır. Suları sıcak olan kaplıca veya ılıcalarda ise banyo yapılır.

 

46.Travertenler nasıl oluşur?

Yer altı suları yeryüzüne ulaşırken temas ettikleri kireçli yüzeyleri çözerek kireç bakımından zenginleşir. Sular yeryüzüne ulaştıktan sonra bu kireç,kaynağın etrafındaki arazi eğimine göre çökelerek beyaz tortul oluşturur. İşte bu tortul travertendir.

47.Dikit,sarkıt ve damlataşı nedir?

Bazı mağaraların tavanlarından damlayan kireçli sular buharlaşmanın etkisiyle tabanda dikitleri tavanda ise sarkıtları oluşturur. Sarkıt ve dikitler zamanla büyüyerek birleşip mağara içerisinde damlataşı denilen yapıları oluşturur.

48.Doğal anıt ne demektir?

Çok uzun bir süreçte oluşan ve tüm insanlığa ait olan değerlerdir.

49.Doğal anıtlara örnekler verin.

Pamukkale travertenleri,1385 yaşında olan kestane ağacımız,peri bacaları vb.

50.Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımız nelerdir?

Okyanus,deniz,göl ve akarsular yer üstü;yer altından çıkan sıcak ve soğuk sular ise yer altı su kaynaklarıdır.

 kamil doganay